Diakonie ČCE - středisko  Západní Čechy používá kromě svého oficiálního názvu v plném znění rovněž zkrácený "obchodní" název Diakonie Západ.

IČO: 45331154 (středisko není plátcem DPH)
Sídlo střediska a fakturační adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Kontaktní a korespondenční adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň
Datová schránka: kfydua8
E-mail: zapad@diakonie.cz

Telefon: +420 371 709 610
Mobil: +420 775 720 491
Www: www.diakoniezapad.cz

Číslo transparentního účtu: 9099090309/0800

Ředitel střediska: Mgr. Lucie Petříčková
Mobil:+420 775 720 490
E-mail: lucie.petrickova@diakonie.cz