Diakonie Západ - Pomoc má mnoho tváří

 

Transparentní účet

  

 22277705/5500


                                          VSTUPTE

LJ_Rodičovská poradna_banner_240x80

Diakonie Západ načala třetí týden svého působení v Plzeňském kraji

Diakonie Západ načala třetí týden svého působení v Plzeňském kraji
18. 1. 2012

S prvními minutami roku 2012 započala pro Diakonii ČCE v Plzeňském kraji nová etapa jejího fungování. Od 1. ledna došlo ke sloučení tří stávajících středisek v Rokycanech, Plzni a Merklíně v novou organizaci s názvem Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy („Diakonie Západ“). Jejím hlavním cílem je navázat na vše dobré a podstatné, co se podařilo Diakonii ČCE za 20 let svého působení v plzeňském regionu vytvořit.

O čem vlastně ona fúze je? V první řadě o logice, jelikož služby našich původních středisek se natolik prolnuli, že se již vytratil význam původních názvů. Jistě také o potenciálu, protože Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy je společností o 170 zaměstnancích a zhruba 50 milionech korunách ročního provozního rozpočtu včetně naší dceřiné společnosti Možnosti tu jsou, o.p.s. Naše organizace své služby poskytuje od Domažlic po Rokycany, od Stříbra po Sušici na třiceti místech. Těch důvodů vedoucích k fůzi bylo ještě mnohem víc,“ přibližuje hlavní motivy vedoucí ke sloučení středisek ředitel nově vzniklé organizace Bc. Petr Neumann.

 „Vyslyšeli jsme přání tří dosavadních středisek v Merklíně, Plzni a Rokycanech, která sama cítila potřebu spojení. Od této změny si slibují, že se stanou silnější, akčnější a celkově větší a stabilnější organizací. Pro klienty nepřinese sloučení středisek žádné zásadní změny,“ doplňuje informace o vzniku nového střediska 1. náměstek Diakonie ČCE Ing. Tomáš Nejedlo.

Diakonie Západ bude nadále pomáhat:

- dětem s těžkým kombinovaným postižením

- lidem s mentálním a zdravotním postižením

- osobám, které se ocitnou v obtížné životní situaci

- rodinám s dětmi, které se nacházejí v tíživé životní situaci

- dětem a mládeži při řešení každodenních situací

- spoluobčanům se znalostí svých práv, povinností a dostupných služeb

- lidem s poruchou autistického spektra

- zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

 - pečovat o naše dříve narozené spoluobčany

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha