Diakonie Západ - Pomoc má mnoho tváří

 

Transparentní účet

  

 22277705/5500


                                          VSTUPTE

LJ_Rodičovská poradna_banner_240x80

Povídání o Africe aneb za poznáním africké kultury

Povídání o Africe aneb za poznáním africké kultury
27. 3. 2012

Dne 7. 3. proběhla v Klubu Echo pro děti a mládež v Dobřanech dvouhodinová multikulturní beseda s názvem „Povídání o Africe aneb za poznáním africké kultury“. Beseda byla určena dětem a mládeži do 26 let z Dobřan a okolí.

Pracovníci Klubu oslovili zdejší psychiatrickou léčebnu s nabídkou možnosti zúčastnit se této akce. Personál léčebny nabídku přijal, a spolu s ním a dalšími návštěvníky  mělo 7 dětí z dětského oddělení možnost nasát informace a atmosféru části afircké kultury.

Hlavním cílem celého programu bylo seznámit děti a mládež s africkou kulturou, rozvíjet v nich multikulturní výchovu a toleranci k ostatním kulturám a národům. Celou besedou nás prováděl lektor Leonardo Teca, který pochází z Angoly, ale již od roku 1988 pobývá v České republice. V současné době žije i pracuje v Rokycanech. Role lektora se zhostil na jedničku.Od začátku až do konce upoutal naši pozornost vyprávěním o africké kultuře, tradicích a životě v této zemi. Děti měly jedinečnou příležitost vyzkoušet si prostřednictvím testu svoje dosavadní znalosti o Angole a posléze nové informace získat či prohloubit. Během povídání se v Klubu také rozezněly africké rytmy, vycházející z Leonardova bubnu. Na závěr si všichni účastníci mohli hru na africké bubny samy vyzkoušet a naučit se několik rytmů společně s Leonardem.

Stejný lektor bude besedu realizovat i v našich dalších dvou klubech pro děti a mládež v Plzni a v Rokycanech, a to v měsíci dubnu a květnu.

Zmíněná akce je jednou ze součástí projektu Culture connection, který je realizován v rámci programu Klíče pro život, Národního institutu dětí a mládeže. Cílem projektu je tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat pro Plzeňský kraj. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU