Diakonie Západ - Pomoc má mnoho tváří

 

Transparentní účet

  

 22277705/5500


                                          VSTUPTE

LJ_Rodičovská poradna_banner_240x80

Pracovníci již vědí, jak pracovat se sexualitou lidí s postižením

Pracovníci již vědí, jak pracovat se sexualitou lidí s postižením
3. 7. 2012

"Sexualita aneb život se vším všudy - vzdělávací programy pro oblast sexuality" je název projektu Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, který v současné době končí svoji činnost. Jak částečně název napovídá, cílem projektu bylo podpořit odborný rozvoj pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v oblasti sexuality lidí s mentálním. Projekt působil od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012 v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Během této doby bylo vytvořeno 8 nových vzdělávacích produktů a podpořeno 116 osob.

V rámci projektu probíhaly dva typy vzdělávacích programů - Sexualita lidí s mentálním postižením I. (vzdělávací program pro sociální pracovníky) a Sexualita lidí s mentálním postižením II. (vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách). Základní dvoudenní kurz zaměřený na úvod do přístupu a uchopení tématu v organizaci byl doplněn nabídkou jednodenních seminářů. Mezi tématy se tak objevilo například Sexuální zneužívání (prevence jevu, vyhodnocení rizik, atp.), Tvorba protokolu sexuality v zařízení (zaměřeno na koncepční zakotvení v organizaci), Spolupráce s rodinou v oblasti sexuality (jak účinně komunikovat a spolupracovat)a Sexuální osvěta lidí s mentálním postižením (souvislosti a plán osvěty).

 "Cílem projektu bylo zprostředkovat aktuální odborné poznatky o práci se sexualitou lidí s postižením a umožnit pracovníkům osvojit si vhodné postupy při řešení konkrétních situací v praxi. Víme, že se jedná o palčivé téma, které si zasluhuje odbornou i lidskou pozornost," uvádí koordinátorka projektu Veronika Pavlíková Brožová. "Prostřednictvím projektu tak chceme pomoci zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v neziskových organizacích, a po konci projektu rozšířit nabídku akreditovaného vzdělávání v této oblasti," dodává.

 Kurzy probíhaly formou prezenční výuky pod vedením lektorů s bohatými zkušenostmi z praxe. Součástí byla také e-learningová podpora a možnost seznámit se s přeloženou zahraniční literaturou od předních zahraničních odborníků, která v době konání projektu nebyla dostupná na českém trhu. Velkou výhodou vzdělávacích programů také bylo, že pro účastníky byly díky podpoře Evropského sociálního fondu zdarma.

Po konci projektu jsou dále v provozu webové stránky http://sexualita.diakonie.cz, kde zájemci naleznou nabídku placených akreditovaných vzdělávacích programů. Programy jsou díky zpětné vazbě získané od účastníků projektu zaměřeny tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám pracovníků v sociálních službách, sociálním pracovníkům a také vedoucím pracovníkům sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením.

 "Za přínos považuji ucelenost informací, možnost učení se na internetu. Získání jiného pohledu a přístupu k problematice," ohodnotila kurz a e-learningovou část účastnice.

Cílení na potřebné informace okomentovala jiná účastnice takto: "Děkuji za jasné a vyčerpávající informace a podporu nás pracovníků v sociálních službách."

Kurzy byly také zajímavé pro účastníky, kteří jsou na počátku své kariéry: "Děkuji mnohokrát. Svou praxi teprve začínám a tímto kurzem jste mi v mnohém otevřeli oči. Slova jako respekt, úcta, odpovědnost, soukromí konečně získali konkrétní obrysy. Své dojmy budu šířit, kudy budu chodit. Přeji vám hezké dny."

Téma sexuality lidí s mentálním postižením je rozsáhlé. "Já bych brala seminář aspoň 2 dny, téma je široké a ještě by to chtělo probrat víc," oceňuje téma účastnice kurzu. "Moc děkuji, doufám, že toto vzdělávání není poslední. Vím, že pro práci s lidmi s MP vzdělávání v této oblasti velmi potřebuji," dodává její kolegyně na kurzu.

 

Více informací o projektu "Sexualita aneb život se vším všudy - vzdělávací programy v oblasti sexuality" naleznete na webových stránkách http://sexualita.diakonie.cz, případné dotazy posílejte na e-mailovou adresu: veronika.pavlikova@diakonie.cz nebo kontaktujte přímo koordinátorku projektu Veroniku Pavlíkovou Brožovou na telefonu 739 244 617.

 

Projekt "Vzdělávání v oblasti sexuality" je podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha