Diakonie Západ - Pomoc má mnoho tváří

 

Transparentní účet

  

 22277705/5500


                                          VSTUPTE

LJ_Rodičovská poradna_banner_240x80

Rodina v dnešní náročné době

Rodina v dnešní náročné době
25. 7. 2012

Dnešní doba na člověka klade obrovské nároky snad ve všech oblastech jeho bytí. O obtížné situace, zátěže, nebo krizi není tedy nouze. 

Nikdo z nás nevystačí s pouhým přijetím faktu, že doba je zlá, hledáme a nutně musíme hledat způsoby řešení. Mnohdy však naše vlastní zdroje zkušenosti a dovednosti  pro zvládnutí nových, neznámých, hraničních jevů nestačí. Ostatně hledání způsobů vyřešení  konkrétních situací představuje někdy další nadměrnou zátěž pro jednotlivce a jeho celou rodinu. Pocity beznaděje, zmaru, zoufalství, představy krizových scénářů, zaměření pozornosti pouze na problém, podrážděné reakce, agrese či stažení se a osamění – to jsou jen střípky z prožívané reality jedince v zátěži.

Přizvání odborné pomoci na cestě k vyřešení problému nemusí být nutně tou poslední iniciativou jedince. V kterékoliv fázi problému je možno využít další, jiný nebo jen nestranný pohled pomáhajícího  na možnost řešení.
Není s podivem, že podpůrné iniciativy, zaměřené na pomoc lidem v obtížných životních situacích, nalézají v české společnosti stále své místo.

Archa pro rodiny s dětmi je zařízení Diakonie ČCE- středisko Západní Čechy, které má v sociálních službách dlouholeté zkušenosti.

Posláním služeb pro rodiny s dětmi Archa je poskytnout rodinám s dětmi v obtížné situaci takovou podporu, aby vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte a vedly nezávislý život v rámci společnosti. Služby jsou poskytovány bezplatně v prostorách organizace nebo v přirozeném prostředí rodiny. Nedílnou součástí výkonu služeb je motivace klientů k rozvoji potřebných podmínek a k omezení nežádoucích vlivů na dítě i další členy rodiny. Služby jsou určeny rodinám s dětmi do 18 let v takové životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami a potřebují podpořit okolím.

Terénní služby poskytujeme rodinám žijícím na Plzeňsku,  Rokycansku, Stříbrsku, Horažďovicku a Sušicku. Ambulantní služby jsou určeny zpravidla rodinám z Plzeňského kraje, které se rozhodnou vyhledat služby přímo na našich pracovištích. V roce 2011 poskytl ambulantní a terénní tým podporu 114ti rodinám.

Mezi další aktivity Archy pro rodiny s dětmi patří například pravidelná čtvrteční Školička pro maminky s dětmi do tří let, workshopy a jednorázové akce ve školách. Mezi plánované aktivity naší služby se řadí otevření podpůrné skupiny. Témata a oblasti řešené v rámci skupiny budou zaměřeny na podporu rodičovské role, partnerství, obtíže v mezilidské komunikaci a vztazích.

Službu naleznete v Plzni v Prokopově ulici č. 17, naproti Komornímu divadlu

Po:       9:00 – 19:00                                                                                               

Út:        9:00 – 16:30                                                               

St:        9:00 – 16:30                                                                

Čt:       12:00 – 19:00                                                              

Pá:        9:00 – 16:00

 

Více informací naleznte na  www.sosarcha.cz

Kontakty:        

e-mail: rodina.zapad@diakonie.cz

tel.: 733 614 645

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU