Domov Radost je již 25let místem, kde se lidé mohou začít usmívat

5. září 2017

V květnu letošního roku oslavil Domov Radost pro osoby s postižením v Merklíně 25let od svého oficiálního založení. Impulsem jeho vzniku byla snaha pomáhat lidem s mentálním postižením a poruchou autistického spektra a reálná potřeba této služby v okolí Merklína. Na zajišťování služby se během pětadvaceti let vystřídalo mnoho lidí, kterým patří obrovské DĚKUJEME!!! 

Během čtvrstoletí svého fungování poskytl Domov Radost domov a pomoc řadě lidí. Jeden takový příběh popisuje i aktuální reportáž MF Dnes. 

Domov Radost je již 25let místem, kde se lidé mohou začít usmívat
5. září 2017 - Domov Radost je již 25let místem, kde se lidé mohou začít usmívat

Domov Radost skeny_MF_Radost