Archa pro rodiny s dětmi

Je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Naši rodinní asistenti podporují rodiny s dětmi v náročné životní situaci, která může být ohrožující pro potřeby a vývoj dětí a rodiče jí nedokáží sami překonat. Společným cílem je stabilní život rodiny, kdy rodina žije podle svých nastavených pravidel, samostatně a bez soustavného využívání podpůrných služeb.

 

 

  

 

Archa pro rodiny s dětmi

 

Kapacita služby: 200 rodin 

Cílová skupina: rodiny s dětmi v náročných situacích

Typ poskytované služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí

Působnost: Plzeňsko (do 30 km), Rokycansko, Domažlicko, Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko, Nepomucko

Kontaktní adresa: Prokopova 17, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 733 614 645

E-mail: archa.zapad@diakonie.cz

Koordinátor služby: Mgr. Irena Macháčková

E-mail:  irena.machackova@diakonie.cz 

Podpoříme vás v náročných životních situacích, za které považujeme:

 • vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem),
 • nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí,
 • ekonomicky nepříznivou situaci rodiny (nezaměstnanost, dluhy),
 • nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalitu bydlení, čistotu a uspořádanost),
 • traumatickou událost v rodině (úmrtí v rodině),
 • zdravotní situaci v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení),
 • rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus, patologické hráčství, trestnou činnost, domácí násilí).

Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Navíc nabízíme celou řadu akcí a vzdělávacích kurzů. Více zde.

 

 

Okruhy témat, ve kterých vás naši rodinní asistenci podporují:

 • péče o děti (vytváření vhodného a podnětného prostředí, nácvik zvládání péče v různých stádiích života dítěte, léčebný režim, školní zralost, režim a zvládání učiva, volný čas a podpora zájmů dětí, hygiena, příprava na přijetí dítěte do rodiny z pobytu v ústavním zařízení nebo pěstounské péči, aj.),
 • výchovné poradenství (výchova s ohledem na věk, nastavování režimu, hodnot, norem a cílů, změna komunikace s dítětem, sdílení rodičovství a zvyšování kompetencí rodičů individuálně i v podpůrných skupinách, aj.)
 • finance (práce s rodinným rozpočet, dluhy, nezaměstnanost, aj.),
 • bydlení (péče o domácnost, vybavení, udržování chodu, nevyhovující bydlení, aj.),
 • podpora psychologa,
 • asistovaný kontakt dítěte s třetí osobou dle rozhodnutí soudu,
 • podpora při uplatňování práv a zájmů klientů (doprovod na úřady a instituce, případové konference, aj.),
 • sociálně-právní poradenství,
 • pastorační poradenství.

 

 

 

Archa pro rodiny s dětmi pluje do Domažlic, Nová plavba – Archa pro rodiny s dětmi - jsou dva rozvojové projekty, které rozšířily služby na Domažlicko, Klatovsko a Nepomucko, a to za podpory Nadace Terezy Maxové dětem.

Projekt Spolu je nám dobře - doplňuje zákonné služby v rodinách našich klientů a přináší rodičovské  vzdělávání, klubové rodinné aktivity, rodinné víkendové pobyty a letní dětské tábory.

 

 

Kontaktní pracoviště v Plzni:

Plzeň, Prokopova 17

Pondělí      9:00 – 19:00

Úterý          10:00 – 16:30

Středa        10:00 – 16:30

Čtvrtek       12:00 – 18:30

Pátek          9:00 – 15:30

Konzultace mimo provozní dobu jsou možné po objednání.

 

Další pracoviště v západních Čechách: 

Domažlice, náměstí Míru 40, konzultace na objednání,

Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, konzultace na objednání,

Klatovy, Vídeňská 181, konzultace na objednání.

      
TERÉNNÍ KONZULTAČNÍ HODINY (kdy za vámi můžeme přijet): od pondělí do pátku 8:00 - 18:00. 

Terénní formu služby poskytujeme v lokalitách (ORP): Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Sušice.

Zájemci o službu, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, v plzeňské pobočce můžete přijít v konzultačních hodinách i bez objednání. Následně společně upřesníme rozsah a obsah naší spolupráce tak, jak to vaše situace vyžaduje.

 

 

Mgr. Macháčková Irena - koordinátor služby
Mgr. Štefánková Petra
Bc.  Kotvová  Šárka
Kobylková Monika, DiS.
Mgr. Bc. Linková  Marie
Mgr. Vondrášková Blanka
Mgr. Vojtěchová  Martina
Vítková  Šárka, DiS.
Bc. Menclová Monika
Paška Daniel, DiS.
Mgr. Žaloudková Kateřina
Svitáková Ondřejka

Více o našem týmu zde.  

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 93399339/0800 pod variabilním symbolem 02. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

PomozteDetem_banner_ na web

NAZEV WEBU