Domov Radost pro osoby s postižením Merklín

Je jednou ze sociálních služeb, které poskytuje Diakonie Západ. Posláním Domova Radost je mladým a dospělým lidem s autismem a mentálním postižením, kteří k prožití aktivního a smysluplného života potřebují stálou pomoc, poskytnout ubytování a stravu, podpořit je v co nejvyšší možné míře samostatnosti a umožnit jim život podobný jejich vrstevníkům. To vše formou skupinového soužití v jednotlivých domácnostech.

 

Kapacita služby: 30 lůžek
Cílová skupina: dospělí lidé s jiným zdravotním postižením (lidé s diagnózou autismus), osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, ve věku od 18 do 60 let
Typ poskytované služby: pobytová sociální služba
Provozní doba: své služby poskytuje nepřetržitě
Působnost: Merklín (klienty přijímáme z celé ČR)
Kontaktní adresa: Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
Vedoucí zařízení: Irena Krobová
Telefon: +420 773 68 31 91
E-mail: dozpradost@diakonie.cz
Koordinátor služby: Mgr. Zdislava Svitáková
E-mail: zdislava.svitakova@diakonie.cz
 

Domov Radost pro osoby s postižením (DOZP) je pobytová sociální služba, která se nachází v klidném prostředí nedaleko obce Merklín v regionu Plzeň - Jih. Naši uživatelé žijí ve čtyřech oddělených domácnostech (D1-D4), každá z domácností se specializuje na trochu odlišnou cílovou skupinu. Režim domácností vychází z běžného režimu dospělého člověka a zohledňuje soužití nepříbuzenské skupiny lidí.


Každý uživatel (DOZP) má k dispozici svého klíčového pracovníka, který má na starosti individuální plánování a poskytovaní služby, hájí uživatelovy zájmy a je zároveň kontaktní osobou pro rodinu.

Poskytování péče uživatelům se řídí jejich individuálními potřebami, dovednostmi a schopnostmi. Pracovníci usilují o získání nebo zachování samostatnosti uživatelů v péči o sebe sama. Některým našim uživatelům zajišťujeme veškeré úkony péče a podpory. Režim dne se v našem zařízení blíží běžnému životu každého z nás.

Uživatelé mohou ráno odjíždět do denních služeb střediska (Denní stacionář v Soběkurech, Plamínek -Centrum denních služeb v Merklíně), Speciální školy v Merklíně. Pokud uživatelé potřebují zdravotnickou péči, jezdí s doprovodem k lékařům. Využívají veřejných služeb jako je kadeřnictví, pedikúra, manikúra apod. Uživatelům pomáháme s vyřizováním osobních záležitostí. Pořádáme pravidelně výlety, navštěvujeme s nimi kulturní nebo sportovní akce. Jezdíme na letní a zimní dovolené. Podporujeme vztahy uživatelů s rodinou. Napomáháme uživatelům v navazování a udržování kamarádských a sousedských vztahů.


Principy

Individualizace
Obsah činností, které uživatel dělá, vychází z individuálních představ a potřeb uživatele. Pracovníci při poskytování služby konkrétnímu uživateli vychází z dohodnutého (individuální plán). Pracovníci jsou si při poskytování služby vědomi toho, že každý člověk je jiný

 

Důstojnost
Náplň odpovídá tomu, že uživatel je dospělý člověk. Pracovníci při poskytování služby ctí pravidla soukromí (např. klepání před vstupem do pokoje, domluva na oslovování, manipulace s osobními věcmi se svolením či vědomím uživatele apod.). Při dopomoci s osobní hygienou jsou si vědomi, že vstupují do intimní zóny uživatele, proto jednají citlivě a diskrétně. Uživatelovy potřeby pracovníci nezlehčují, nebagatelizují, nezesměšňují. Pracovníci při pomoci a podpoře užívají strategií vhodných pro práci s dospělým člověkem (přímo úměrné fyzickému věku).

 

Spolupráce
Spolupráce mezi sebou (týmová), spolupráce s uživatelem (partnerský přístup), spolupráce s dalšími vhodnými osobami nebo institucemi, spolupráce s rodinou.

 

Přiměřenost
Při poskytování služby dávají pracovníci pouze takovou míru podpory, kterou uživatel potřebuje (nedělají za něj to, co umí). Pracovníci ve svém přístupu vychází jak z aktuální míry uživatelových schopností, tak ze skutečnosti, že jde o dospělého člověka. Pracovníci poskytují péči a podporu s ohledem na užitek pro uživatele služby a přijatelnost rizika.

 

Domov Radost poskytuje služby v takovém rozsahu, jaký upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Služba je poskytována 24 hodin denně s nočním pohotovostním režimem 365 dní v roce. 
 

Služba nemůže být poskytnuta osobám:

  • které žádají nebo potřebují jinou službu, než jakou DOZP Radost nabízí,
  • jejichž  zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, 
  • jejichž  chování, z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití,
  • které žádají o poskytnutí sociální služby DOZP Radost, a poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, je-li kapacita požadované domácnosti naplněna.

Veřejný závazek Domova Radost

Pravidla pro vyřizování stížností v Domově Radost

Příloha č.1 Pravidla pro vyřizování stížností v Domově Radost

Příloha č.2 Pravidla pro vyřizování stížností v Domově Radost

Příloha č.3 Pravidla pro vyřizování stížností v Domově Radost

Podpořte nás

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 3. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha