MŮJ 1+0 pro osoby s postižením

Poslání

Posláním chráněného bydlení Můj 1 + 0 pro osoby s postižením je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením bydlení ve skupinové domácnosti nebo individuálně s pomocí a podporou především v oblastech péče o domácnost, řešení osobních záležitostí a udržování a navazování sociálních vztahů, aby mohli žít samostatněji obdobně jako jejich vrstevníci. 

Cíle služby

Naším cílem je, aby:

  • klient převzal co nejvyšší možnou odpovědnost za péči o domácnost,
  • si klient v co největší možné míře obstarával své osobní záležitosti
  • si klient začal vytvářet a využíval vlastní podpůrnou sociální síť,
  • si klient naplňoval své potřeby běžným způsobem, obdobně jako jeho vrstevníci (partnerské vztahy, placené zaměstnání, vyhovující životní styl).

Cílová skupina

Dospělí lidé s  mentálním postižením, v případné kombinaci s vysokofunkčním autismem, kteří chtějí žít samostatněji a vzhledem ke sníženým schopnostem v základních životních dovednostech k tomu potřebují bydlení s asistencí, v nočních hodinách bez zajištění. V době příchodu jsou ve věkovém rozpětí 18 – 45 let a upřednostňují bydlení na malém městě. Max. délka poskytované služby je do 60 let věku.

Smlouva o poskytování sociální služby

Každý budoucí uživatel podepisuje s poskytovatelem smlouvu o poskytování sociální služby. K podpisu smlouvy ze strany poskytovatele je pověřen vedoucí služby, který zároveň musí být sociálním pracovníkem. Ve smlouvě jsou popsány podmínky poskytování sociální služby, včetně poskytnutí ubytování a stravy. Součástí smlouvy je ceník za služby. Tuto úhradu je po čerpání služeb uživatel povinen uhradit v měsíčním vyúčtování.

Individuální plánování

Každý uživatel má přiděleného klíčového pracovníka, který ho provází, pomáhá mu orientovat se v základních životních situacích, iniciativně si všímá jeho potřeb, má s uživatelem pravidelná sezení. Po uplynutí zkušební doby je s uživatelem vypracován individuální plán rozvoje s popsáním jeho osobní situace, možnosti dalšího rozvoje, stanovením konkrétního cíle na dobu půl roku až roku. 1 x měsíčně se situace každého uživatele vyhodnocuje na týmových poradách pracovníků. 

Práva uživatelů

Lidská práva pramení z lidské přirozenosti a principů humanity. Dovolují nám plně se rozvíjet a využívat naše lidské kvality, schopnosti, vědomí a uspokojovat naše potřeby. V chráněném bydlení „MŮJ 1+0 pro osoby s postižením“ vycházíme z přesvědčení, že všichni lidé jsou od narození svobodní a sobě rovní. Naše práce je v souladu s ústavou a zákony České republiky, dodržujeme psané a nepsané etické a zvykové normy upravující obvykle vztahy mezi lidmi. Během naší práce především respektujeme základní lidská práva uživatelů, která vycházejí z Listiny základních práv a svobod. Uživatel služby je při nástupu do chráněného bydlení poučen o svých právech a to formou, která je pro uživatele srozumitelná a jasná.

Prosazujeme tyto zásady:

  • rovnocenný přístup (vycházíme z toho, že našimi klienty jsou dospělí lidé a podle toho s nimi i mluvíme – jako se sobě rovným, jednáme a pracujeme formou dohod),
  • podpora v samostatnosti (poskytujeme pouze takovou míru podpory a pomoci, která je nezbytná a umožňuje klientům získávat osobní zkušenosti, podporujeme nezávislost na druhé osobě),
  • individuální přístup (pracovníci respektují každého klienta jako jedinečnou bytost s  rozdílným životním stylem a podle toho také pružně reagují na jejich individuální potřeby, respektují jejich volbu),
  • podpora informovaného rozhodování (pracovníci jednají tak, aby se klient vždy mohl informovaně rozhodnout, tzn., ověřují si, zda je mu jasný obsah, následky volby a vyplývající možná rizika).

 Naše zařízení

Jednotlivá zařízení jsou na těchto adresách:

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice: Tř. 1. máje 525, 334 01 Přeštice

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice: Husova 1043, 334 01 Přeštice, byt č. 7

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice: Kollárova 923, 334 01 Přeštice, byt č. 10

Můj 1+0 pro osoby s postižením Plzeň: Klatovská třída 131/26, 301 00 Plzeň

 

Služba je určena lidem, kteří jsou schopni žít částečně samostatně, není zajištěna 24 hodinová asistence. Asistenti jsou uživatelům k dispozici ve všední den od 7.00 do 20.30 hod. O víkendech a svátcích od 8.00 do 20.00. Služba je poskytována celoročně, včetně všech svátků. 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 11 (Plzeň), 22 (Přeštice). Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU