MŮJ 1+0 pro osoby s postižením

Poslání

Posláním chráněného bydlení Můj 1 + 0 pro osoby s postižením je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením bydlení ve skupinové domácnosti nebo individuálně s pomocí a podporou především v oblastech péče o domácnost, řešení osobních záležitostí a udržování a navazování sociálních vztahů, aby mohli žít samostatněji obdobně jako jejich vrstevníci. 

Cíle služby

Naším cílem je, aby:

  • klient převzal co nejvyšší možnou odpovědnost za péči o domácnost,
  • si klient v co největší možné míře obstarával své osobní záležitosti
  • si klient začal vytvářet a využíval vlastní podpůrnou sociální síť,
  • si klient naplňoval své potřeby běžným způsobem, obdobně jako jeho vrstevníci (partnerské vztahy, placené zaměstnání, vyhovující životní styl).

Cílová skupina

Dospělí lidé s  mentálním postižením, v případné kombinaci s vysokofunkčním autismem, kteří chtějí žít samostatněji a vzhledem ke sníženým schopnostem v základních životních dovednostech k tomu potřebují bydlení s asistencí, v nočních hodinách bez zajištění. V době příchodu jsou ve věkovém rozpětí 18 – 45 let a upřednostňují bydlení na malém městě. Max. délka poskytované služby je do 60 let věku.

Smlouva o poskytování sociální služby

Každý budoucí uživatel podepisuje s poskytovatelem smlouvu o poskytování sociální služby. K podpisu smlouvy ze strany poskytovatele je pověřen vedoucí služby, který zároveň musí být sociálním pracovníkem. Ve smlouvě jsou popsány podmínky poskytování sociální služby, včetně poskytnutí ubytování a stravy. Součástí smlouvy je ceník za služby. Tuto úhradu je po čerpání služeb uživatel povinen uhradit v měsíčním vyúčtování.

Individuální plánování

Každý uživatel má přiděleného klíčového pracovníka, který ho provází, pomáhá mu orientovat se v základních životních situacích, iniciativně si všímá jeho potřeb, má s uživatelem pravidelná sezení. Po uplynutí zkušební doby je s uživatelem vypracován individuální plán rozvoje s popsáním jeho osobní situace, možnosti dalšího rozvoje, stanovením konkrétního cíle na dobu půl roku až roku. 1 x měsíčně se situace každého uživatele vyhodnocuje na týmových poradách pracovníků. 

Práva uživatelů

Lidská práva pramení z lidské přirozenosti a principů humanity. Dovolují nám plně se rozvíjet a využívat naše lidské kvality, schopnosti, vědomí a uspokojovat naše potřeby. V chráněném bydlení „MŮJ 1+0 pro osoby s postižením“ vycházíme z přesvědčení, že všichni lidé jsou od narození svobodní a sobě rovní. Naše práce je v souladu s ústavou a zákony České republiky, dodržujeme psané a nepsané etické a zvykové normy upravující obvykle vztahy mezi lidmi. Během naší práce především respektujeme základní lidská práva uživatelů, která vycházejí z Listiny základních práv a svobod. Uživatel služby je při nástupu do chráněného bydlení poučen o svých právech a to formou, která je pro uživatele srozumitelná a jasná.

Prosazujeme tyto zásady:

  • rovnocenný přístup (vycházíme z toho, že našimi klienty jsou dospělí lidé a podle toho s nimi i mluvíme – jako se sobě rovným, jednáme a pracujeme formou dohod),
  • podpora v samostatnosti (poskytujeme pouze takovou míru podpory a pomoci, která je nezbytná a umožňuje klientům získávat osobní zkušenosti, podporujeme nezávislost na druhé osobě),
  • individuální přístup (pracovníci respektují každého klienta jako jedinečnou bytost s  rozdílným životním stylem a podle toho také pružně reagují na jejich individuální potřeby, respektují jejich volbu),
  • podpora informovaného rozhodování (pracovníci jednají tak, aby se klient vždy mohl informovaně rozhodnout, tzn., ověřují si, zda je mu jasný obsah, následky volby a vyplývající možná rizika).

 Naše zařízení

Jednotlivá zařízení jsou na těchto adresách:

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice: Tř. 1. máje 525, 334 01 Přeštice

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice: Husova 1043, 334 01 Přeštice, byt č. 7

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice: Kollárova 923, 334 01 Přeštice, byt č. 10

 

Služba je určena lidem, kteří jsou schopni žít částečně samostatně, není zajištěna 24 hodinová asistence. Asistenti jsou uživatelům k dispozici ve všední den od 7.00 do 20.30 hod. O víkendech a svátcích od 8.00 do 20.00. Služba je poskytována celoročně, včetně všech svátků. 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem  22 (Přeštice). Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha