Pírko pro osoby s postižením

Je jednou ze sociálních služeb, které poskytuje Diakonie Západ. Posláním této odlehčovací služby je nabídnout časově omezené pobyty lidem s mentálním znevýhodněním a umožnit tak o ně pečujícím osobám bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní záležitosti.

 

 

 

  

 

Pírko pro osoby s postižením

 

Kapacita služby: 4 lůžka
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálním postižením a zdravotním postižením ve věku od 15 do 60 let
Typ poskytované služby: pobytová odlehčovací služba
Provozní doba: své služby poskytujeme nepřetržitě
Působnost: Plzeň jih
Kontaktní adresa: Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
Vedoucí zařízení: Irena Krobová
Telefon: +420 773 68 31 91
E-mail: os.zapad@diakonie.cz
Koordinátor služby: Mgr. Zdislava Svitáková
E-mail: zdislava.svitakova@diakonie.cz

 

 

 

 

 

Nabízíme časově omezené pobyty lidem s postižením s cílem umožnit o ně pečujícím osobám bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní záležitosti. Službu poskytujeme nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně.

 

 

 


Lidé s těžším mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 60 let, kteří v důsledku svého postižení potřebují zajistit 24 hodinovou péči druhé fyzické osoby, protože jejich blízká pečující osoba ji na omezenou dobu potřebuje zajistit pobytovou formou.


Službu neposkytujeme osobám:

  • které žádají nebo potřebují jinou službu, než jakou Odlehčovací služba Pírko nabízí,
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • nejsou schopné pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci, 
  • jejichž chování, z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití,
  • kterým byla vypovězena předchozí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí,
  • pokud je kapacita služby naplněna.

 

 

 

Důstojnost
Pracovníci při poskytování služby ctí pravidla soukromí (např. klepání před vstupem do pokoje, domluva na oslovování, manipulace s osobními věcmi se svolením či vědomím uživatele apod.). Při dopomoci s osobní hygienou jsou si vědomi, že vstupují do intimní zóny uživatele, proto jednají citlivě a diskrétně. Pracovníci ve svém přístupu k uživateli vychází mimo jiné také z toho, že jednají s mladistvým nebo dospělým člověkem.

 

Užitečnost
Při poskytování služby poskytují pracovníci pouze takovou míru podpory, kterou uživatel potřebuje (nedělají za něj to, co umí) a jednají s ním partnersky.

 

Přiměřenost
Při poskytování služby pracovníci citlivě vyhodnocují, které věci potřebují běžet tak, jak je uživatel zvyklý, a kdy je vhodné „rozšiřovat obzory“ a podpořit uživatele v rozvoji svých schopností a dovedností, a to především s ohledem na délku poskytování služby. Při zapojování do společných aktivit nebo podpory samostatnosti vychází pracovníci z aktuální míry zatížitelnosti uživatele i z omezené časové působnosti služby.

 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 13. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

 

Tato služba je spolufiancována Plzeňským krajem.

LJ_PK logo web

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha