Pírko pro osoby s postižením

Je jednou ze sociálních služeb, které poskytuje Diakonie Západ. Posláním této odlehčovací služby je nabídnout časově omezené pobyty lidem s mentálním znevýhodněním a umožnit tak o ně pečujícím osobám bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní záležitosti.

 

 

 

  

 

Pírko pro osoby s postižením

 

Kapacita služby: 4 lůžka
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálním postižením a zdravotním postižením ve věku od 15 do 60 let
Typ poskytované služby: pobytová odlehčovací služba
Provozní doba: své služby poskytujeme nepřetržitě
Působnost: Plzeň jih
Kontaktní adresa: Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic
Vedoucí zařízení: Irena Krobová
Telefon: +420 773 68 31 91
E-mail: os.zapad@diakonie.cz
Koordinátor služby: Mgr. Zdislava Svitáková
E-mail: zdislava.svitakova@diakonie.cz

 

 

 

 

 

Nabízíme časově omezené pobyty lidem s postižením s cílem umožnit o ně pečujícím osobám bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní záležitosti. Službu poskytujeme nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně.

 

 

 


Lidé s těžším mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 60 let, kteří v důsledku svého postižení potřebují zajistit 24 hodinovou péči druhé fyzické osoby, protože jejich blízká pečující osoba ji na omezenou dobu potřebuje zajistit pobytovou formou.


Službu neposkytujeme osobám:

  • které žádají nebo potřebují jinou službu, než jakou Odlehčovací služba Pírko nabízí,
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • nejsou schopné pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci, 
  • jejichž chování, z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití,
  • kterým byla vypovězena předchozí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí,
  • pokud je kapacita služby naplněna.

 

 

 

Důstojnost
Pracovníci při poskytování služby ctí pravidla soukromí (např. klepání před vstupem do pokoje, domluva na oslovování, manipulace s osobními věcmi se svolením či vědomím uživatele apod.). Při dopomoci s osobní hygienou jsou si vědomi, že vstupují do intimní zóny uživatele, proto jednají citlivě a diskrétně. Pracovníci ve svém přístupu k uživateli vychází mimo jiné také z toho, že jednají s mladistvým nebo dospělým člověkem.

 

Užitečnost
Při poskytování služby poskytují pracovníci pouze takovou míru podpory, kterou uživatel potřebuje (nedělají za něj to, co umí) a jednají s ním partnersky.

 

Přiměřenost
Při poskytování služby pracovníci citlivě vyhodnocují, které věci potřebují běžet tak, jak je uživatel zvyklý, a kdy je vhodné „rozšiřovat obzory“ a podpořit uživatele v rozvoji svých schopností a dovedností, a to především s ohledem na délku poskytování služby. Při zapojování do společných aktivit nebo podpory samostatnosti vychází pracovníci z aktuální míry zatížitelnosti uživatele i z omezené časové působnosti služby.

 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 13. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

 

Tato služba je spolufiancována Plzeňským krajem.

LJ_PK logo web

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU