LJ_Loga služeb_Plus_249x95sPlus pro lidi v krizové situaci

Plus pro lidi v krizové situaci je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Jejím posláním je poskytnout krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, párům či rodinám. Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit  dalšímu nepříznivému vývoji situace.

 

 

 

 

Plus pro lidi v krizové situaci

 

Kapacita služby: více než 300 lidí v krizové situaci/rok

Cílová skupina: Služba je určena dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, seniorům, jednotlivcům, skupinám, párům či rodinám v krizových (obtížných) životních situacích.

Typ poskytované služby: krizová intervece - krizová pomoc

Forma: ambulantní a terénní

Působnost: Plzeňský kraj

Kontaktní adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 377 223 221

E-mail: plus.zapad@diakonie.cz

Koordinátor služby: Mgr. Lukáš Eisenvort

E-mail:  lukas.eisenvort@diakonie.cz

 

 

 

 

Hlavním cílem služeb je podpořit klienta služby tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci a byl schopen ji překonat. Pro každého může být krizovou situací něco jiného např. problémy ve škole, partnerské neshody, rozvod, úmrtí blízké osoby…

Lidem v krizové situaci proto nabízíme tyto služby:

  • krizovou intervenci - krizovou pomoc
    (psychickou podporu při zvládání obtížných životních situací),
  • základní sociální poradenství,
  • zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami (psycholog, právník, lékař, pastor apod.),
  • doprovod (na služby, instituce, úřady).

 

Služba Plus pro lidi v krizové situaci je poskytována ambulantní a terénní formou.

Ambulantní forma služby je poskytována bezplatně, diskrétně a anonymně v prostorách krizového centra Plus, během otevírací doby. Pomoc poskytujeme okamžitě, i bez nutnosti objednání dle aktuální kapacity služby (vytížení pracovníků).

Terénní forma služby je poskytována také bezplatně, ale mimo prostory krizového centra v rámci provozní doby terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci.

Komu je služba určena

Ambulantní forma služby je určena zpravidla uživatelům z Plzeňského kraje, kteří se rozhodnou vyhledat služby přímo na našich pracovištích v otevíracích hodinách.

Terénní forma služby je poskytována v rámci Plzeňského kraje mimo prostory organizace Plus pro lidi v krizové situaci, nejčastěji na vyžádání jiné instituce

Terénní forma služby Plus pro lidi v krizové situaci je k dispozici zejména v krizových situacích, které závažně ovlivňují nebo by mohly ovlivnit běžný chod instituce (např. školy) nebo emocionální či psychický stav osob k instituci se nějak vztahujících (např. žáků - třídy, rodičů, pedagogů).  Příklady krizových situací, ke kterým je vhodné zavolat pomoc terénní služby Plus pro lidi v krizové situaci: úmrtí žáka, úmrtí učitele, vážné nehody nebo neštěstí, prožitky násilí apod.

Pomoc terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci může objednat vždy jen pověřený zástupce instituce (např. výchovný poradce školy, ředitel školy, vychovatel internátu, pracovník OSPOD, pracovník domova pro seniory apod.), který je kompetentní k řešení problémů v instituci a zároveň by rád získal v řešení aktuální krizové situace metodickou podporu.           

Pověřený zástupce instituce může být sám zasažen traumatizující událostí a vyžadovat krizovou pomoc (služby krizového centra), ale zároveň potřebuje, aby se jeho svěřencům (žákům, dětem, rodičům, seniorům apod.), kteří byli událostí zasaženi taktéž, dostalo nějakého ošetření v krizové situaci. Klienty služby tedy jsou jak pracovníci instituce (vychovatelé, pedagogové, sociální pracovníci apod.), tak další osoby k instituci se vztahující (např. žáci, rodiče, apod.).           

 

Více informací o specifikách poskytování terénní a ambulantní formy je uvedeno v přílohách „Popis terénní krizové pomoci“ a „Veřejný závazek služby Plus pro lidi v krizové situaci“ níže v sekci „Ke stažení“.

Nabídka pro školy

V rámci služby také poskytujeme bezplatné osvětové, ale také intervenční činnosti určené školským zařízením.

  • Exkurze do krizového centra Plus pro lidi v krizové situaci,
  • Beseda o krizi,
  • Terénní krizová intervence a metodická podpora školy v krizové situaci.

Více informací o výše uvedených aktivitách naleznete v příloze „Nabídka aktivit pro školy v rámci služby Plus pro lidi v krizové situaci“ níže v sekci „Ke stažení“.

 

 

 

 

Plus pro děti 2015-2016
Projekt rozšiřuje poskytování krizové pomoci pro děti a mládež v lokalitách - Rokycany, Dobřany, Domažlice. Nabízí provoz ambulantních konzultačních hodin pro anonymní využití odborné pomoci, ale také přibližuje krizovou pomoc dětským klientům do jejich přirozeného prostředí - školy. Zde nabízí realizaci preventivních aktivit se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových, krizových situací a dává prostor pro první kontakt s krizovým pracovníkem a navázání další odborné pomoci.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

 

 

 

Plus pro lidi v krizové situaci Plzeň:

Kontaktní adresa: Prokopova 25, 301 00, Plzeň

E-mail: plus.plzen@diakonie.cz

Telefon: +420 377 223 221

Mobil: +420 733 414 421

Otevírací doba:

Pondělí   9:00 – 19:00

Úterý       9:00 – 16:30

Středa     9:00 – 16:30

Čtvrtek   12:00 – 19:00

Pátek      9:00 – 16:00

 

Plus pro lidi v krizové situaci Dobřany:

Kontaktní adresa: Náměstí T. G .M. 282, 334 41, Dobřany

E-mail: plus.dobrany@diakonie.cz

Telefon: +420 734 640 492

Otevírací doba:

Úterý 13:00-17:30

Plus pro lidi v krizové situaci Rokycany:

Kontaktní adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

E-mail: plus.rokycany@diakonie.cz

Telefon: +420 739 244 869

Otevírací doba :

Pondělí 13:00-17:30

Plus pro lidi v krizové situaci Domažlice:

Kontaktní adresa: náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice

E-mail: plus.domazlice@diakonie.cz

Telefon: +420 605 232 116

Otevírací doba:

Úterý  14:00-17:00

Provozní hodiny terénní formy poskytování: 

Pondělí až pátek 8:00 – 16:00

Poskytnutí terénní krizové pomoci lze dojednat na základě osobního setkání, telefonického nebo emailového objednání v otevíracích hodinách jednotlivých ambulancí (viz výše) nebo v provozních hodinách terénní formy na níže uvedených telefonních číslech.

Telefon: +420 603 544 028 nebo +420 605 232 116

 

 

 

 

Veřejný závazek služby Plus pro lidi v krizové situaci.docx

Nabídka aktivit pro školy v rámci služby Plus pro lidi v krizové situaci 2016.docx

Popis terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci.docx

Plus_korporátní leták 2016.pdf

Zprava o realizaci pilotniho projektu.pdf 2.1 MB

Metodika Komunikace s ohroženými dětmi.pdf

 

Web_patka Plus_s

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU