LJ_Loga služeb_Plus_249x95sPlus pro lidi v krizové situaci

Plus pro lidi v krizové situaci je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Jejím posláním je poskytnout krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, párům či rodinám. Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit  dalšímu nepříznivému vývoji situace.

 

 

 

 

Plus pro lidi v krizové situaci

 

Kapacita služby: více než 300 lidí v krizové situaci/rok

Cílová skupina: Služba je určena dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, seniorům, jednotlivcům, skupinám, párům či rodinám v krizových (obtížných) životních situacích.

Typ poskytované služby: krizová intervece - krizová pomoc

Forma: ambulantní a terénní

Působnost: Plzeňský kraj

Kontaktní adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 733 414 421, 377 223 221

E-mail: plus.zapad@diakonie.cz

Koordinátor služby: Mgr. Lukáš Eisenvort

E-mail:  lukas.eisenvort@diakonie.cz

 

 

 

 

Hlavním cílem služeb je podpořit klienta služby tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci a byl schopen ji překonat. Pro každého může být krizovou situací něco jiného např. problémy ve škole, partnerské neshody, rozvod, úmrtí blízké osoby…

Lidem v krizové situaci proto nabízíme tyto služby:

  • krizovou intervenci - krizovou pomoc
    (psychickou podporu při zvládání obtížných životních situací),
  • základní sociální poradenství,
  • zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami (psycholog, právník, lékař, pastor apod.),
  • doprovod (na služby, instituce, úřady).

 

Služba Plus pro lidi v krizové situaci je poskytována ambulantní a terénní formou.

Ambulantní forma služby je poskytována bezplatně, diskrétně a anonymně v prostorách krizového centra Plus, během otevírací doby. Pomoc poskytujeme okamžitě, i bez nutnosti objednání dle aktuální kapacity služby (vytížení pracovníků).

Terénní forma služby je poskytována také bezplatně, ale mimo prostory krizového centra v rámci provozní doby terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci.

Komu je služba určena

Ambulantní forma služby je určena zpravidla uživatelům z Plzeňského kraje, kteří se rozhodnou vyhledat služby přímo na našich pracovištích v otevíracích hodinách.

Terénní forma služby je poskytována v rámci Plzeňského kraje mimo prostory organizace Plus pro lidi v krizové situaci, nejčastěji na vyžádání jiné instituce

Terénní forma služby Plus pro lidi v krizové situaci je k dispozici zejména v krizových situacích, které závažně ovlivňují nebo by mohly ovlivnit běžný chod instituce (např. školy) nebo emocionální či psychický stav osob k instituci se nějak vztahujících (např. žáků - třídy, rodičů, pedagogů).  Příklady krizových situací, ke kterým je vhodné zavolat pomoc terénní služby Plus pro lidi v krizové situaci: úmrtí žáka, úmrtí učitele, vážné nehody nebo neštěstí, prožitky násilí apod.

Pomoc terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci může objednat vždy jen pověřený zástupce instituce (např. výchovný poradce školy, ředitel školy, vychovatel internátu, pracovník OSPOD, pracovník domova pro seniory apod.), který je kompetentní k řešení problémů v instituci a zároveň by rád získal v řešení aktuální krizové situace metodickou podporu.           

Pověřený zástupce instituce může být sám zasažen traumatizující událostí a vyžadovat krizovou pomoc (služby krizového centra), ale zároveň potřebuje, aby se jeho svěřencům (žákům, dětem, rodičům, seniorům apod.), kteří byli událostí zasaženi taktéž, dostalo nějakého ošetření v krizové situaci. Klienty služby tedy jsou jak pracovníci instituce (vychovatelé, pedagogové, sociální pracovníci apod.), tak další osoby k instituci se vztahující (např. žáci, rodiče, apod.).           

 

Více informací o specifikách poskytování terénní a ambulantní formy je uvedeno v přílohách „Popis terénní krizové pomoci“ a „Veřejný závazek služby Plus pro lidi v krizové situaci“ níže v sekci „Ke stažení“.

Nabídka pro školy

V rámci služby také poskytujeme bezplatné osvětové, ale také intervenční činnosti určené školským zařízením.

  • Exkurze do krizového centra Plus pro lidi v krizové situaci,
  • Beseda o krizi,
  • Terénní krizová intervence a metodická podpora školy v krizové situaci.

Více informací o výše uvedených aktivitách naleznete v příloze „Nabídka aktivit pro školy v rámci služby Plus pro lidi v krizové situaci“ níže v sekci „Ke stažení“.

 

 

 

 

Plus pro děti 2015-2016
Projekt rozšiřuje poskytování krizové pomoci pro děti a mládež v lokalitách - Rokycany, Dobřany, Domažlice. Nabízí provoz ambulantních konzultačních hodin pro anonymní využití odborné pomoci, ale také přibližuje krizovou pomoc dětským klientům do jejich přirozeného prostředí - školy. Zde nabízí realizaci preventivních aktivit se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových, krizových situací a dává prostor pro první kontakt s krizovým pracovníkem a navázání další odborné pomoci.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

 

 

 

Plus pro lidi v krizové situaci Plzeň:

Kontaktní adresa: Prokopova 25, 301 00, Plzeň

E-mail: plus.plzen@diakonie.cz

Telefon: +420 377 223 221

Mobil: +420 733 414 421

Otevírací doba:

Pondělí   9:00 – 19:00

Úterý       9:00 – 16:30

Středa     9:00 – 16:30

Čtvrtek   12:00 – 19:00

Pátek      9:00 – 16:00

 

Plus pro lidi v krizové situaci Dobřany:

Poskytnutí ambulantní krizové pomoci v lokalitě Dobřany, lze dojednat na základě předchozího telefonického nebo emailového objednání.

Kontaktní adresa: Náměstí T. G .M. 282, 334 41, Dobřany

E-mail: plus.dobrany@diakonie.cz

Telefon: +420 734 640 492

Plus pro lidi v krizové situaci Rokycany:

Poskytnutí ambulantní krizové pomoci v lokalitě Rokycany, lze dojednat na základě předchozího telefonického nebo emailového objednání.

Kontaktní adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

E-mail: plus.rokycany@diakonie.cz

Telefon: +420 739 244 869

Plus pro lidi v krizové situaci Domažlice:

Poskytnutí ambulantní krizové pomoci v lokalitě Domažlice, lze dojednat na základě předchozího telefonického nebo emailového objednání.

Kontaktní adresa: náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice

E-mail: plus.domazlice@diakonie.cz

Telefon: +420 605 232 116

V případě, že nás nezastihnete osobně nebo telefonicky v otevírací době zařízení Plus, můžete se obrátit na pomoc po telefonu "Linku důvěry Ledovec":

Ledovec linka

 

 

 

Veřejný závazek služby Plus pro lidi v krizové situaci.docx

Nabídka aktivit pro školy v rámci služby Plus pro lidi v krizové situaci 2016.docx

Popis terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci.docx

Plus_korporátní leták 2016.pdf

Zprava o realizaci pilotniho projektu.pdf 2.1 MB

Metodika Komunikace s ohroženými dětmi.pdf

 

Nadpisy_profily_Plus_2_2_288x30

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 93399339/0800 pod variabilním symbolem 01. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

 

Za podporu děkujeme:

Plzeň pomáhající+OSS

 Web_patka Plus_s

 

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha