Poradna pro občany v nesnázích je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Jejím posláním je poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří se na ní obrátí v situacích, které spadají do oblastí její činnosti. Usiluje o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby a uměli vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

 

 

 

 

  

Poradna pro občany v nesnázích

 

Kapacita služby: více než 1000 konzultací/rok

Cílová skupina: občané v nepříznivé sociální situaci převážně z Plzeňského kraje, kteří si nedokáží pomoci vlastními silami a obrátí se na Poradnu

Typ poskytované služby: odborné sociální poradenství

Působnost: Rokycansko, Klatovsko, Plzeňsko

Kontaktní adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany – Nové Město

Telefon: +420 775 720 493

E-mail: kpt.zapad@diakonie.cz

Koordinátor služby: Jan Neckář, DiS.

E-mail: jan.neckar@diakonie.cz

   

 

 

 

Poskytujeme bezplatné a diskrétní poradenství především v těchto oblastech:

 • ochrana spotřebitele,
 • trestní právo,
 • bydlení,
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost,
 • pojištění,
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody,
 • rodinné a partnerské vztahy,
 • sociální dávky a sociální služby,
 • finanční a rozpočtová problematika,
 • zdravotnictví,
 • školství a vzdělávání,
 • ekologie, právo životního prostředí,
 • občanské soudní řízení, exekuční řízení, výkon rozhodnutí apod.

Občané se mohou na Poradnu pro občany v nesnázích obracet osobně, telefonicky, prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo E-poradny.

 

 

 

 

Projekt „Chci žít doma, anebo rizika převodu majetku“

Tento projekt je podpořen Ministerstvem vnitra. V rámci projektu je poskytováno odborné sociální poradenství v oblasti převodu majetku a jsou realizovány odborné semináře pro širokou veřejnost a pracovníky pečovatelských služeb v Plzeňském kraji, především pak ve městě Rokycany, Klatovy a Plzeň.

Leták Poradna_ Chci žít doma.pdf

Leták Poradna_Chci žít doma 2.pdf

 

Každoročně se spolupodílíme na realizaci vybraných projektů Asociace občanských poraden.

V roce 2016 se podílíme na realizaci projektu Dluhové poradenství. Tento projekt je finančně podpořen ČSOB a.s. V rámci něj je poskytováno odborné sociální poradenství a pořádány semináře pro laickou i odbornou veřejnost na téma dluhové problematiky. Druhým projektem, na kterém spolupracujeme s AOP je projekt Spotřebitelské poradenství. Finančně je podpořen ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Projekt „Doma máme o penězích jasno“

Díky finanční podpoře Československé obchodní banky, a.s. je Poradnou pro občany v nesnázích Rokycany od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017   realizován projekt „Doma máme o penězích jasno“.
Cílem projektu je zvýšení informovanosti, praktických dovedností a kompetencí potřebných pro řešení finanční situace, tvorby rodinného rozpočtu a uvědomění si vlastní finanční odpovědnosti dětí umístěných v pěstounské péči a osob poskytujících náhradní rodinnou péči.
V průběhu projektu bude realizováno 6 workshopů pro děti v pěstounské péči a pro osoby poskytující náhradní rodinnou péči. Při workshopech si interaktivní formou vyzkoušejí rodinné hospodaření, ověří si míru své odpovědnosti za finanční situaci, seznámí se také s případnými důsledky neplnění finančních závazků.
V rámci projektu poskytujeme odborné sociální poradenství, zejména v dluhové problematice v Rokycanech, Klatovech a Plzni.

 

 

 

 

Poradna pro občany v nesnázích Rokycany

Kontaktní adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany – Nové Město
E-mail: poradna.rokycany@diakonie.cz
Telefon: +420 775 720 492, +420 373 728 536

Provozní doba: 

Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 objednaní
Úterý: 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00 neobjednaní
Středa: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 objednaní

 

Poradna pro občany v nesnázích Klatovy

Kontaktní adresa: Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
E-mail: poradna.klatovy@diakonie.cz
Telefon: +420 734 393 161

Provozní doba: 

Středa: 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00 přednostně objednaní

 

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň

Kontaktní adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
E-mail: poradna.plzen@diakonie.cz
Telefon: +420 735 795 556

Provozní doba:

Čtvrtek: 12:00 - 17:00

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň neposkytuje poradenství prostřednictvím telefonu.

 

 

 

 

Stáhněte si některý z našich letáků:

Poradna_korporátní leták 2016.pdf 263.4 KB

Poradna_leták_Chci žít doma aneb rizika převodu majetku.pdf 1.7 MB

 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 15. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha