Poradna pro občany v nesnázích je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Jejím posláním je poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří se na ní obrátí v situacích, které spadají do oblastí její činnosti. Usiluje o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby a uměli vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

 

 

 

 

  

Poradna pro občany v nesnázích

 

Kapacita služby: více než 1000 konzultací/rok

Cílová skupina: občané v nepříznivé sociální situaci převážně z Plzeňského kraje, kteří si nedokáží pomoci vlastními silami a obrátí se na Poradnu

Typ poskytované služby: odborné sociální poradenství

Působnost: Rokycansko, Klatovsko, Plzeňsko

Kontaktní adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany – Nové Město

Telefon: +420 775 720 493

E-mail: kpt.zapad@diakonie.cz

Koordinátor služby: Jan Neckář, DiS.

E-mail: jan.neckar@diakonie.cz

   

 

 

 

Poskytujeme bezplatné a diskrétní poradenství především v těchto oblastech:

 • ochrana spotřebitele,
 • trestní právo,
 • bydlení,
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost,
 • pojištění,
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody,
 • rodinné a partnerské vztahy,
 • sociální dávky a sociální služby,
 • finanční a rozpočtová problematika,
 • zdravotnictví,
 • školství a vzdělávání,
 • ekologie, právo životního prostředí,
 • občanské soudní řízení, exekuční řízení, výkon rozhodnutí apod.

Občané se mohou na Poradnu pro občany v nesnázích obracet osobně, telefonicky, prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo E-poradny.

 

 

 

 

Projekt „Chci žít doma, anebo rizika převodu majetku“

Tento projekt je podpořen Ministerstvem vnitra. V rámci projektu je poskytováno odborné sociální poradenství v oblasti převodu majetku a jsou realizovány odborné semináře pro širokou veřejnost a pracovníky pečovatelských služeb v Plzeňském kraji, především pak ve městě Rokycany, Klatovy a Plzeň.

 

Projekt „Proč zrovna já?“

Je veřejnou zakázkou, jejímž předmětem je podpora obětí trestných činů při vyrovnání s traumatickým zážitkem. V rámci projektu je poskytováno základní právní a psychosociální poradenství. Zadavatelem veřejné zakázky je Probační a mediační služba ČR.

 

Každoročně se spolupodílíme na realizaci vybraných projektů Asociace občanských poraden.

V roce 2015 se podílíme na realizaci projektu Dluhové poradenství. Tento projekt je finančně podpořen ČSOB a.s. V rámci něj je poskytováno odborné sociální poradenství a pořádány semináře pro laickou i odbornou veřejnost na téma dluhové problematiky. Druhým projektem, na kterém spolupracujeme s AOP je projekt Spotřebitelské poradenství. Finančně je podpořen ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

 

 

 

 

Poradna pro občany v nesnázích Rokycany

Kontaktní adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany – Nové Město
E-mail: poradna.rokycany@diakonie.cz
Telefon: +420 775 720 492, +420 373 728 536

Provozní doba: 

Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 objednaní
Úterý: 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00 neobjednaní
Středa: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 objednaní

 

Poradna pro občany v nesnázích Klatovy

Kontaktní adresa: Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
E-mail: poradna.klatovy@diakonie.cz
Telefon: +420 734 393 161

Provozní doba: 

Středa: 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00 přednostně objednaní

 

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň

Kontaktní adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
E-mail: poradna.plzen@diakonie.cz
Telefon: +420 735 795 556

Provozní doba:

Čtvrtek: 12:00 - 17:00

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň neposkytuje poradenství prostřednictvím telefonu.

 

 

 

 

Stáhněte si některý z našich letáků:

Poradna_korporátní leták 2016.pdf 263.4 KB

Poradna_leták_Chci žít doma aneb rizika převodu majetku.pdf 1.7 MB

 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 15. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU