Stacionář Človíček pro osoby s postižením Plzeň -  program pro děti a mládež

Je jednou ze sociálních služeb, které poskytuje Diakonie Západ. Posláním denního Stacionáře Človíček a jeho programu pro děti a mládež je poskytovat ambulantní formou komplexní služby v oblasti denní péče, rozvoje znalostí, motoriky, komunikačních schopností a sociálních vztahů, a to při uplatnění individuální přístup ke specifickým potřebám jednotlivých uživatelů.

 

Kapacita služby: 12 uživatelů
Cílová skupina:  Děti a mládež (od 3 do 26 let), kteří mají těžké kombinované postižení (tzn. kombinace těžkého tělesného postižení a mentálního postižení)
Typ poskytované služby:  Denní stacionář
Působnost:   Plzeň a okolí
Kontaktní adresa:  Kralovická 1562/35, 323 00, Plzeň 1 – Bolevec
Telefon: + 420 377 531 710
Mobil: + 420 732 307 845
E-mail:  ZlCvb3d4g8CkUYUSZbnu5.~_T-M
Vedoucí programu:  Eva Čermáková
E-mail:  eva.cermakova@diakonie.cz
 

Cílová skupina

Děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let.

Cíl služby a co nabízíme 

Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti uživatele tak, aby kvalita jeho života ve všech oblastech dosahovala té nejvyšší možné úrovně a jeho prožitky byly podobné zdravým vrstevníkům.

Tohoto dosahujeme mimo jiné stanovením dílčích cílů:

 • udržování a zlepšování tělesného a duševního rozvoje,
 • podpora a  zdokonalování prvků komunikace,
 • vytváření a upevňování hygienických a stravovacích návyků,
 • navazování sociálních kontaktů.

 

Proto v rámci poskytování sociální služby nabízíme také:

 • bazální stimulaci (od roku 2014 jsme akreditované „Pracoviště Bazální stimulace“),
 • rehabilitaci, koupání v masážní vaně, masáže s prvky aromaterapie, lávové kameny, používáme speciální pomůcky a přístroje (např. motomed atd.),
 • zrakovou stimulaci, pracovní činnosti, zájmové činnosti, hudební kroužky, různé terapie (hippoterapie, canisterapie atd.),
 • společné výlety, různé akce (besídky, maškarní rej, grilování na zahradě apod.),
 • svoz a rozvoz uživatelů,
 • možnost plnit školní docházku přímo v prostorách stacionáře (Základní škola speciální).

Stacionář Človíček je stacionář s tradicí, a to více než 11 let. Díky tomu nabízí útulné prostředí, vynikající vybavení, spolehlivý a sehraný kolektiv pracovníků.

Principy poskytování služby

Respekt a porozumění

Názor a volbu uživatelů přijímáme s respektem a porozuměním.

 

Ochrana práv uživatelů

Dodržujeme lidská práva a zachováváme lidskou důstojnost.

 

Individualita klienta

Ke každému uživateli přistupujeme s ohledem na  jeho individuální potřeby.

 

Partnerství

Potřeby uživatelů vnímáme v širších souvislostech a proto při řešení dílčích potřeb spolupracujeme s rodinou a dalšími organizacemi v navazující péči.

 

Prostředí i atmosféra přátelská uživatelům

Proto maximálně dbáme na útulné prostředí, vynikající vybavení, spolehlivý a sehraný kolektiv pracovníků.

Stáhněte si

Smlouva o podmínkách poskytování sociální péče.doc

Rozpis nabízených činností od 1. 4. 2017.docx

Rozpis úhrad od 1. 4. 2017.docx

 

Stacionář Človíček program pro mládež a dospělé

Je jednou ze sociálních služeb, které poskytuje Diakonie Západ. Posláním denního Stacionáře Človíček a jeho programu pro mládež a dospělé je nabídnout osobám s mentálním a kombinovaným postižením možnost získání sociálních dovedností a návyků a otevřít jim tak cestu k začlenění do společnosti s ohledem na osobní přání, možnosti a schopnosti.

 

Kapacita služby: 16 uživatelů za den
Cílová skupina: muži a ženy s mentálním postižením či s kombinací mentálního a tělesného postižení zpravidla ve věku mezi 17. a 40. rokem
Typ poskytované služby:  Denní stacionář
Působnost:   Plzeň a okolí
Kontaktní adresa:  Kralovická 1562/35, 323 00, Plzeň 1 – Bolevec
Telefon: + 420 377 549 207
Mobil: + 420 605 930 193
E-mail:  dsplzen.zapad@diakonie.cz
Vedoucí programu:  Bc. Jiří Pavlík
E-mail:  jiri.pavlik@diakonie.cz

Cílová skupina

Muži a ženy s mentálním postižením či s kombinací mentálního a tělesného postižení zpravidla ve věku mezi 17. a 40. rokem, kteří ukončili povinnou školní docházku, nemohu se již dál vzdělávat, a zaujme je nabídka našich služeb. Nezbytným předpokladem pro přijetí do služby je zvládání základních sebeobslužných dovedností buď samostatně, nebo s částečnou dopomocí (toaleta, stravování).

Cíl služby a co nabízíme

Naším cílem je umožnit uživatelům, aby se za pomoci pracovníků zamýšleli nad svojí budoucností – tím, co si přejí, čemu se chtějí věnovat. Na základě toho mají možnost naučit se či zdokonalit sociální dovednosti a návyky, které potřebují k realizování svých přání a potřeb.

Mezi naše dílčí cíle patří:

 • dát uživatelům možnost seznámit se s lidskými právy,
 • dát uživatelům možnost získat přehled v oblasti vlastní osoby a vztahů,
 • posilovat komunikaci,
 • dát uživatelům možnost vidět, co všechno lze získat prací ,
 • vytvářet podmínky pro rozhodování s možností nést bezpečně následek vlastní volby,
 • seznámit uživatele se základy společenského chování.

K tomu slouží tyto oblasti činností:

Pracovní činnosti
Pracovní činnosti jsou prostorem, kde si uživatelé mohou pod vedením pracovníků prakticky procvičovat své dovednosti, zlepšovat se v nich a rozvíjet. Mohou si vyzkoušet nové věci, naučit se nové techniky a postupy. Zdokonalují se v trpělivosti, pečlivosti, soustředění, rozvíjí jemnou motoriku. Učí se, že je lépe dělat věci pomalu a pořádně, než práci odbít a potom jí předělávat. Poznávají, že každá práce má svůj začátek a konec, že je nutné si připravit potřebné náčiní a také po sobě po skončení práce uklidit. Práce dává uživatelům pocit, že dělají něco užitečného a přináší jim radost, že dokázali něco vyrobit vlastníma rukama.

Komunikační bloky
Jsou zaměřeny na orientaci ve vztazích, ve svých vlastních přáních a pocitech, na rozvoj komunikace, atd. Jedná se například o „Poradu uživatelů“, kurz „Lidská práva“ kurz „Kdo jsem?“ nebo praktický nácvik vaření.

Volný čas
Volný čas trávíme sportem při míčových hrách nebo turistice, malováním, což jsou různé výtvarné a rukodělné práce, společenskými hrami, sledováním dění doma i ve světě na bloku media a na muzikoterapii, kde muzicírujeme a relaxujeme při hudbě.

Principy poskytování služby

Rozvoj nezávislosti uživatele při uskutečňování jím zvolených a vybraných cílů

Seznamujeme uživatele s jejich právy, podněcujeme uživatele k objevování souvislostí a vlastních možností. Uznáváme, že uživatelé mají právo podstoupit riziko a pomáháme jim rozeznat a zvládnout možná nebo aktuální nebezpečí.

 

Podpora vlastní osobnosti uživatele s ohledem na soužití se skupinou

Zajistíme nezbytná opatření k minimalizaci rizika, že uživatelé ohrozí sebe nebo druhé.

Ctíme a podporujeme individuální názory a přání uživatelů. Poskytujeme uživatelům prostor pro podílení se na vytváření pravidel celé skupiny.

 

Získávání a udržení důvěry uživatelů a jejich rodin

Jednáme přiměřeně a otevřeně, ctíme důvěrnost informací.

 

Týmová spolupráce

Máme rozděleny role v týmu podle potřeb a kompetencí, otevřeně spolupracujeme se svými kolegy a respektujeme je. Pravidelně využíváme týmové supervize, máme  prostor pro využití manažerské supervize. 

Naše motto

„Ani nejlepší sokol ničeho neuloví, když se mu nedovolí vzlétnout” 
(Japonské přísloví)

 

Podívejte se také na fotografie ze Stacionáře Človíček.

 

 

 

 Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 16. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha