Stacionář Klatovy pro osoby s postižením

Je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ.  Stacionář Klatovy nabízí pomoc lidem s mentálním postižením z Klatov a okolí v posílení jejich kompetencí v základních životních dovednostech a umožňuje jim tak zlepšit kvalitu osobního života, jejímž snížením jsou v důsledku svého postižení ohroženi.

 

 

           

 

Stacionář Klatovy pro osoby s postižením

 

Kapacita zařízení: 25 osob
Cílová skupina: osoby s poruchami autistického spektra a mentálním postižením ve věku 18 až 64 let
Typ poskytované služby: denní stacionáře dle § 46 zákona 108/2006 Sb.
Působnost: Klatovsko (klienty přijímáme z celých ZČ)
Bezbariérové: ano
Kontaktní adresa: Plánická 174, 339 01 Klatovy
Vedoucí zařízení: Iveta Koutná, DiS.
Mobil: +420 734 264 220
E-mail:  
iveta.koutna@diakonie.cz

E-mail: 
dsklatovy.zapad@diakonie.cz
Koordinátor služby: Marie Šamanová
E-mail: 
marie.samanova@diakonie.cz

 

 

   

 

 

 

Pondělí:   7:00 - 15:00
Úterý:       7:00 - 15:00

Středa:     7:00 – 15:00
Čtvrtek:    7:00 – 15:00
Pátek:       7:00 – 14:00
 

 

 

 

 

Služba poskytuje všechny základní činnosti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 108/2006 Sb.

 

Našim klientům nabízíme:

 • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (hygienické návyky, pomoc při udržování oděvu, oblékání...),
 • pomoc s přípravou stravy,
 • podporu a pomoc při řešení běžných každodenních situací, obtížných situací - např. nákup, návštěva lékaře; provádíme i nácvik těchto situací,
 • rozvoj sociálních dovedností – např. umět si říci o pomoc, umět odmítnout…,
 • pomoc zlepšit dovednosti v oblasti sociálních kontaktů (např. vedeme naše uživatele k tomu, aby na veřejnosti vystupovali způsobem běžným ve společnosti),
 • podporu při zacházení s penězi, nakupování,
 • vedeme uživatele k využívání veřejných služeb (např. umět si nakoupit zboží běžné spotřeby, jet prostředkem hromadné dopravy, jít na výstavu, do divadla…),
 • pomoc zlepšit orientaci v okolí stacionáře a ve městě,
 • pomoc a podpora při navazování a udržování mezilidských vztahů (rodina, přátelé aj.),
 • podporu rozvoje rozumových schopností,
 • podporu rozvoje pracovních dovedností a návyků,
 • pomoc uvědomit si důsledky svého chování, znát svá práva, ale i povinnosti,
 • pomoc uvědomit si a přijmout odpovědnost za své jednání,
 • zvyšování samostatnosti – uplatňovat svá práva a zájmy, pomoc při rozhodování,
 • podporu při hledání volnočasových aktivit.

Mimo výše uvedené pořádáme společné výlety, návštěvy společenských akcí atd.

 

 

 

 

Podpora samostatnosti
Co si uživatel dovede udělat sám, to na něj pracovníci nedělají. Pomáháme jen s tím, co je nad uživatelovy aktuální možnosti. Vedeme uživatele k rozvoji (pokud je to možné).

Individuální přístup
Způsob a míra podpory jednotlivých uživatelů vychází z přání a potřeb konkrétního uživatele. Jsme si vědomi, že každý uživatel má jinou hranici svých schopností a při naší práci jim pomáháme dojít tak daleko, jak jen mohou, přičemž osobní strop vychází vždy od uživatele, neurčuje jej pracovník.

Zachování důstojnosti
Zakládáme si na tom, že s uživateli jednáme jako s dospělými lidmi – respektujeme jejich soukromí, názor a vůli. Podle toho také volíme způsob komunikace a pomoci. Spolupráci uskutečňujeme na základě vzájemné dohody.

Pružnost
Sledujeme, zda obsah, forma a způsob spolupráce odpovídá aktuálním potřebám uživatele.

Praktičnost
Dbáme na to, aby vědomosti a dovednosti, na kterých pracujeme, byly prakticky využitelné v běžném životě našich klientů.


Při rozvoji dovedností se neomezujeme jen na prostory stacionáře. Podporujeme uživatele v tom, aby si získané znalosti prakticky ověřili a naučili se je využívat v běžném životě.

 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 93399339/0800 pod variabilním symbolem 18. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha