Terén pro ohrožené osoby

Terén pro ohrožené osoby je jednou ze služeb Diakonie Západ. Jejím posláním je aktivně působit v oblasti pracovního vykořisťování a obchodu s lidmi, zejména prostřednictvím přímého kontaktu s uživateli služby v terénu (na ulici, v ubytovnách, ve výrobních areálech atd.). Služba tak pružně reaguje na potřeby osob, které se dostaly do vykořisťování, či obchodování a mnohdy díky jazykové, sociální a kulturní bariéře nejsou schopny svoji situaci aktivně řešit. Vedle služeb pro tyto lidi pracovníci služby poskytují poradenství a doprovody pro imigranty a azylanty, kteří jsou na českém pracovním trhu nejvíce zranitelní a snadno se mohou stát právě vykořisťovanými, nebo obchodovanými osobami. Vedle tohoto poslání je důležitý také preventivní charakter služby.

 

Naší stránku si lze přečíst i v dalších jazykových mutacích: rumunština/română, bulharština/Български a ukrajinština/український. Další jazykové mutace se v současnosti připravují.

 

      

  

 

Terén pro ohrožené osoby

 

Kapacita: 300 uživatelů/rok

Cílová skupina: oběti obchodu s lidmi, oběti pracovního vykořisťování a osoby těmito jevy ohrožené, migranti a azylanti pobývající na území ČR

Typ poskytované služby: terénní práce, přímý kontakt s uživateli služby v jejich přirozeném prostředí a asistenční služby při jednání s institucemi a zaměstnavateli

Působnost: Plzeňsko, Přešticko, Horšovsko Týnecko, případně celý Plzeňský kraj

Kontaktní adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 737 651 641 (SOS mobil)

E-mail: teren.zapad@diakonie.cz

Koordinátor služby: Jan Neckář, DiS.

E-mail: jan.neckar@diakonie.cz  

 

 

 

 

Terén pro ohrožené osoby je registrovaná sociální služba dle paragrafu § 69 zákona 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách.

 

Našim klientům nabízíme tyto bezplatné služby:

  • pracovně-právní a sociální poradenství v oblasti zaměstnanecké a cizinecké problematiky (nevyplacené mzdy, zadržované mzdy, zadržování dokladů, nucená práce ad.), 
  • doprovody při jednání s institucemi (Odbor azylové a migrační politiky, Cizinecká policie, OSSZ, ÚP, Inspektorát práce, lékař, zdravotní pojiišťovny ad.),
  • doprovody při jednání se zaměstnavateli,
  • příprava podkladů pro žalobu, podnět k inspektorátu práce, 
  • příprava podkladů pro žádosti o vízum, přechodný a trvalý pobyt,
  • příprava podkladů pro dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze, nemocenské dávky atd.,
  • řešení situace při ztrátě dokladů, nebo při vypršení jejich lhůty,
  • tlumočení bulharština, rumunština, ruština, angličtina. 

 

 

 

 

Program Terén pro ohrožené osoby působí pátým rokem jako terénní služba. Mimo klasické práce v terénu proběhlo také vypracování informační brožury pro cizince. Obsah publikace mapuje nejčastější problémy pracovních migrantů v ČR a měla by poskytnout užitečné (nejen) preventivní informace.

Stáhnete si informační brožuru mapující nejčastější problémy cizinců pracujících v ČR a návody, jak se těmto problémům vyhnout. Její překlad v bulharštině je ke stažení zde, v rumunštině zde a ukrajinštině zde.

 

Podívej se na leták.

Integrace cizinců 3Z v Plzeňském kraji

V roce 2016 služba realizovala projekt s názvem „Integrace cizinců 3Z v Plzeňském kraji“. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstvo vnitra, dotační program „Integrace cizinců 2016“.

Projekt byl zaměřený na integraci cizinců ze třetích zemí, primárně na občany Ukrajiny. Aktivitami projektu byly vedle aktivní pomoci cizincům pobývajícím v ČR, také navázání spolupráce a výměna informací a zkušeností se státními i nestátními organizacemi na Ukrajině a zpracování analýzy potřeb těchto osob.

 

 

 

 

Terén pro ohrožené osoby Plzeň
Kontaktní adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň
E-mail: teren.zapad@diakonie.cz
Telefon: +420 731 125 836leták_CZ_SK
Vedoucí zařízení: Mgr. Jan Vaněk
E-mail: jan.vanek@diakonie.cz

Provozní doba:

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 17:00
Středa  8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek   8:00 – 17:00

Ocitl/a jste se v tíživé situaci a nevíte si rady?
Pracujete ve špatných podmínkách, nedostáváte zaplaceno, vyhrožují vám?
Potřebujete pomoci v kontaktu s českými úřady?

Neorientujete v českém prostředí?
Nemáte čas vyhledat pomocné služby, potřebujete najít vhodnou pomoc?

Jestli jste si odpověděl/a alespoň na jednu z těchto otázek ANO, neváhejte nás kontaktovat OZVEME SE VÁM ZPÁTKY!!! 

 

  

 

 

Služba vznikla v roce 2010. V první fázi byl monitorován terén působnosti služby a navazovány první kontakty. Proběhl rozsáhlý monitoring všech míst potenciálního výskytu cílové skupiny a docházelo tak k šíření povědomí o poskytovaných službách. V dalších fázích působnosti pak byly navazovány dlouhodobé i krátkodobé spolupráce s uživateli služby za účelem podpory a zlepšení jejich situace. V současné době se uživatelé ozývají sami, což je momentálně nejběžnější způsob navazování kontaktů. I nadále však probíhá klasická terénní práce a aktivní vyhledávání potenciálních uživatelů služby. Za necelé 4 roky působnosti si služba vydobyla velmi dobré postavení na poli cizineckých organizací na území města Plzně a dále i celých Západních Čech. Byly navázány kontakty se všemi významnými službami na tomto poli a pracovníci zařízení jsou pravidelně zváni k tematickým diskusím jako odborníci na danou problematiku. Spolupráce probíhá příležitostně i na poli mezinárodním. 

 

Nadpisy_profily_Terén_3_2s

 

 

 

Leták A5š_Než uvěříte pohádkám_UKR.pdf

Leták A5v_Než uvěříte pohádkám_UKR.pdf

 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 93399339/0800 pod variabilním symbolem 21. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

 

Služba Terén pro ohrožené osoby je podpořena v rámci projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

LJ_IP4 logořada

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha