Terén pro ohrožené osoby

Terén pro ohrožené osoby je jednou ze služeb Diakonie Západ. Jejím posláním je aktivně působit v oblasti pracovního vykořisťování a obchodu s lidmi, zejména prostřednictvím přímého kontaktu s uživateli služby v terénu (na ulici, v ubytovnách, ve výrobních areálech atd.). Služba tak pružně reaguje na potřeby osob, které se dostaly do vykořisťování, či obchodování a mnohdy díky jazykové, sociální a kulturní bariéře nejsou schopny svoji situaci aktivně řešit. Vedle služeb pro tyto lidi pracovníci služby poskytují poradenství a doprovody pro imigranty a azylanty, kteří jsou na českém pracovním trhu nejvíce zranitelní a snadno se mohou stát právě vykořisťovanými, nebo obchodovanými osobami. Vedle tohoto poslání je důležitý také preventivní charakter služby.

 

Naší stránku si lze přečíst i v dalších jazykových mutacích: rumunština/română a bulharština/Български, další jazykové mutace se v současnosti připravují.

 

      

  

 

Terén pro ohrožené osoby

 

Kapacita: 300 uživatelů/rok

Cílová skupina: oběti obchodu s lidmi, oběti pracovního vykořisťování a osoby těmito jevy ohrožené, migranti a azylanti pobývající na území ČR

Typ poskytované služby: terénní práce, přímý kontakt s uživateli služby v jejich přirozeném prostředí a asistenční služby při jednání s institucemi a zaměstnavateli

Působnost: Plzeňsko, Přešticko, Horšovsko Týnecko, případně celý Plzeňský kraj

Kontaktní adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 737 651 641 (SOS mobil)

E-mail: teren.zapad@diakonie.cz

Koordinátor služby: Jan Neckář, DiS.

E-mail: jan.neckar@diakonie.cz  

 

 

 

 

Terén pro ohrožené osoby je registrovaná sociální služba dle paragrafu § 69 zákona 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách.

 

Našim klientům nabízíme tyto bezplatné služby:

  • pracovně-právní a sociální poradenství v oblasti zaměstnanecké a cizinecké problematiky (nevyplacené mzdy, zadržované mzdy, zadržování dokladů, nucená práce ad.), 
  • doprovody při jednání s institucemi (Odbor azylové a migrační politiky, Cizinecká policie, OSSZ, ÚP, Inspektorát práce, lékař, zdravotní pojiišťovny ad.),
  • doprovody při jednání se zaměstnavateli,
  • příprava podkladů pro žalobu, podnět k inspektorátu práce, 
  • příprava podkladů pro žádosti o vízum, přechodný a trvalý pobyt,
  • příprava podkladů pro dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze, nemocenské dávky atd.,
  • řešení situace při ztrátě dokladů, nebo při vypršení jejich lhůty,
  • tlumočení bulharština, rumunština, ruština, angličtina. 

 

 

 

 

Program Terén pro ohrožené osoby působí pátým rokem jako terénní služba. Mimo klasické práce v terénu proběhlo v posledních měsících také vypracování informační brožury pro cizince. Obsah publikace mapuje nejčastější problémy pracovních migrantů v ČR a měla by poskytnout užitečné (nejen) preventivní informace.

Stáhnete si informační brožuru mapující nejčastější problémy cizinců pracujících v ČR a návody, jak se těmto problémům vyhnout. Její překlad v bulharštině je ke stažení zde, v rumunštině zde.

 

 

 

 

Terén pro ohrožené osoby Plzeň
Kontaktní adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň
E-mail: teren.zapad@diakonie.cz
Telefon: +420 731 125 836
Vedoucí zařízení: Mgr. Jan Vaněk
E-mail: jan.vanek@diakonie.cz 

Provozní doba:

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 17:00
Středa  8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek   8:00 – 17:00

Ocitl/a jste se v tíživé situaci a nevíte si rady?
Pracujete ve špatných podmínkách, nedostáváte zaplaceno, vyhrožují vám?
Potřebujete pomoci v kontaktu s českými úřady?

Neorientujete v českém prostředí?
Nemáte čas vyhledat pomocné služby, potřebujete najít vhodnou pomoc?

Jestli jste si odpověděl/a alespoň na jednu z těchto otázek ANO, neváhejte nás kontaktovat OZVEME SE VÁM ZPÁTKY!!! 

 

  

 

 

Služba vznikla v roce 2010. V první fázi byl monitorován terén působnosti služby a navazovány první kontakty. Proběhl rozsáhlý monitoring všech míst potenciálního výskytu cílové skupiny a docházelo tak k šíření povědomí o poskytovaných službách. V dalších fázích působnosti pak byly navazovány dlouhodobé i krátkodobé spolupráce s uživateli služby za účelem podpory a zlepšení jejich situace. V současné době se uživatelé ozývají sami, což je momentálně nejběžnější způsob navazování kontaktů. I nadále však probíhá klasická terénní práce a aktivní vyhledávání potenciálních uživatelů služby. Za necelé 4 roky působnosti si služba vydobyla velmi dobré postavení na poli cizineckých organizací na území města Plzně a dále i celých Západních Čech. Byly navázány kontakty se všemi významnými službami na tomto poli a pracovníci zařízení jsou pravidelně zváni k tematickým diskusím jako odborníci na danou problematiku. Spolupráce probíhá příležitostně i na poli mezinárodním. 

 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 93399339/0800 pod variabilním symbolem 21. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU