Děkujeme, že přemýšlíte o tom, že podpoříte Diakonii Západ. Ačkoliv pomáháme, potřebujeme pomoc i my. Jak to můžete udělat?

 

Finanční dar

Dar převodem na účet

Nejrychlejší způsob, jak podpořit Diakonii Západ je zadání platby převodem na náš transparentní účet  č.: 9099090309/0800. Chcete-li podpořit konkrétní službu či zařízení, stačí vybrat správný variabilní symbol.

Dar v hotovosti

Diakonii Západ lze podpořit příspěvkem v hotovosti do kasiček na akcích či v našich zařízeních nebo přímo v oddělení PR a fundraisingu v Prokopově 25 v Plzni či v účtárně na Americké 29 v Plzni. Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Benda: +420 605 573 209, tomas.benda@diakonie.cz.

DMS

Nově lze Diakonii Západ podpořit prostřednictvím dárcovské sms v rámci naší fundraisingové kampaně Voda pomáhá. Stačí vzít mobil do ruky a vyťukat jeden z níže uvedených tvarů sms:

DMS VODAPOMAHA 30
DMS VODAPOMAHA 60
DMS VODAPOMAHA 90

Dárcovskou sms v jednom z výše uvedených tvarů pak stačí odeslat na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Diakonie Západ obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Navíc lze odesílat i trvalé dárcovské sms, ty rozširují možnosti dárců, kteří využívají dárcovské sms a chtějí pravidelně (měsíčně) přispívat menšími finančními částkami našim projektům na vodě.

Přispívejte i Vy každý měsíc, stačí jednou odeslat dárcovskou sms ve tvaru:

DMS TRV VODAPOMAHA 30
DMS TRV VODAPOMAHA 60
DMS TRV VODAPOMAHA 90

na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč, podle toho, kterou zvolíte. Více na www.darcovskasms.cz.

Dar ze závěti

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu i své blízké. Navíc můžete díky daru ze závěti podpořit i činnost vybrané dobročinné organizace. Díky vašemu daru toho můžete dokázat ještě hodně.

Proč sepsat závěť
Existuje mnoho dobrých důvodů …   Předejdete případným sporům ve své rodině.
Ulehčíte rozhodování svým blízkým. Každému darujete přesně to, co chcete, aby po vás zdědil.
Uchráníte svůj majetek pro své blízké nebo přátele.
Nadobro uděláte ve věcech svého dědictví jasno.
I třeba jen malý dar dobročinné organizaci vás pozitivně naladí, protože budete mít jistotu, že pomůžete tam, kde je to podle vás nejvíce třeba.

Jak sepsat závěť
I když se jedná o relativně jednoduchý úkon, je vždycky dobré poradit se s notářem. Zde najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc. Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti.

Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, s kterými smlouvu uzavřete. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem.

Můžete nařídit svému dědicovi, aby z dědictví někomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty (řádově tisíců až desetitisíců Kč). Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se třeba s organizací, které chcete věnovat.

Více informací najdete na webu www.zavetpomaha.cz

Dar formou služby

Stejně jako Vy, tak i Diakonie Západ musí nakupovat celou řadu služeb pro zajištění řádného chodu všech svých sociálních služeb i zařízení. Pokud raději než penězi podpoříte Diakonii Západ svými schopnostmi a dokážete bezplatně nebo výhodně dodat některou z potřebných služeb, určitě nám také pomůžete! V tomto případě kontaktujte Jiřího Stillera: +420 731 431 168, jiri.stiller@diakonie.cz.

V případě, že jste firemní kolektiv a máte chuť pomoci např. zvelebením vnitřního či venkovního prostoru některého našeho zařízení či se jinak realizovat v rámci firemního dobrovolnictví, kontaktujte naši koordinátorku dobrovolníků Barboru Neckářovou: +420 739 463 561, barbora.neckarova@diakonie.cz.

Materiální dar

Ačkoli se primárně nespecializujeme na přerozdělování materiálních darů (např. oblečení, potraviny), rádi po vzájemné dohodě přijmeme takové materiální dary, které aktuálně využijeme při práci s našimi klienty nebo ty, které naši klienti akutně potřebují. Nebojte se nám tedy ozvat, pokud se zbavujete vybavení domácností (zejména dětských pokojíčků), kanceláří apod. Kontaktní osobou je pro tyto případy Mgr. Tomáš Benda: +420 605 573 209, tomas.benda@diakonie.cz.

Nákup vody nebo výrobků

Diakonii Západ samozřejmě můžete podpořit nákupem předmětů, které vyrábějí naši klienti ve Stacionářích či v Plamínku, a to nejen na trzích a dobročinných akcích, ale také přímo v našich zařízeních. Dokonce je možné si nechat vyrobit výrobky "na zakázku".

Od roku 2017 může každý člověk žíznící po pomoci druhým pomáhat i tím, že si na www.vodapomaha.cz nebo na ulici zakoupí vodu, která pomáhá. Můžete si ji klidně objednat i do své firmy, školy nebo na radnici. Kontaktní osobou je Martina Skutková: +420 603 372 396, martina.skutkova@diakonie.cz.

Dobrovolnictví

Jedním z nejcennějších darů, které můžete Diakonii Západ věnovat, je Váš čas a chuť pomáhat. Proto si dobrovolníků obzvláště vážíme a umožňujeme jim aktivně pomáhat v našich službách, při pořádání našich akcí nebo v administrativě podpůrných služeb. Kompletní informace naleznete zde.

Sdílení a šíření informací

Velmi nám pomůže i to, že se stanete našimi fanoušky na Facebooku a budete lajkovat a ještě lépe sdílet naše příspěvky. Pokud jste byli s naší prací spokojeni nebo se Vám líbí něco z toho, co děláme, klidně o tom řekněte ostatním naživo - doporučení funguje lépe než tisíc billboardů.