Sdílíme zkušenosti a dobrou praxi v oblasti sociálních služeb, jsme partnerem a členem těchto asociací:

avpocr-lg-CLEN-A Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

asociace_dite a rodina  Asociace dítě a rodina

asociace obcanskych poraden Asociace občanských poraden

cas logoČeská asociace streetwork

APKP_logo_rgb     Asociace poskytovatelů krizové pomoci

asociace poskytovatelů socialnich sluzeb Logo   Asociace poskytovatelů sociálních služeb

NAD  Národní asociace dobrovolnictví

Inspirujeme se trendy a jsme profesionální.  

Stacionář Človíček, je jedním ze 4 certifikovaných pracovišť využívající koncept Bazální stimulace® v Plzeňském kraji. https://www.bazalni-stimulace.cz/
Certifikát bazální stimulace Človíček od 2022

Stacionář Človíček také disponuje plně funkčí místností snoezelen, která splňuje náročné požadavky ISNA - MSE Certifikát_Snoezelen-Človíček.pdf

Prevence pro školy a veřejnost realizuje certifikované programy všeobecné primární prevence rizikového chování zejména na základních a středních školách.
Certifikát MŠMT číslo 07/16/01 CE

Diakonie Západ je vlastníkem ochranné známky sbírkové kampaně VODA POMÁHÁ, která je jako veřejná sbírka řádně povolena Krajským úřadem Plzeňského kraje.
Voda pomáhá - Osvědčení o zápisu ochranné známky.pdf
Veřejná_sbírka - Osvědčení_2018_02_13-1.pdf

Diakonie Západ skrze svou službu Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky provozuje akreditovanou dobrovolnickou službu.
2021-2025_Akreditace_dobrovolnictví.pdf

Diakonie Západ ve svých zařízeních Poradna pro občany v nesnázích poskytuje akreditovanou službu oddlužení.
Akreditace_oddlužení_2025-1.pdf

Diakonie Západ skrze svou službu Stacionář Korálek poskytuje svým klientům speciálně upravené MSE prostředí.

Certifikát snoezelen místnost 2020 DS KO.pdf