Diakonie ČCE - středisko  Západní Čechy používá kromě svého oficiálního názvu v plném znění rovněž zkrácený "obchodní" název Diakonie Západ.

IČO: 45331154 (středisko není plátcem DPH)
Sídlo střediska a fakturační adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Email pro zasílání faktur:VvajcK-76mHBaYUSZbnu5.~_g8CkUW7r

Kontaktní a korespondenční adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň
Datová schránka: kfydua8
E-mail: zapad@diakoniezapad.cz

Telefon: +420 775 720 491
Www: www.diakoniezapad.cz

Číslo transparentního účtu: 9099090309/0800

Ředitel střediska: Mgr. Lucie Petříčková
Mobil:+420 775 720 490
E-mail: lucie.petrickova@diakoniezapad.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, IČO: 45331154, se sídlem Prokopova 25, Plzeň, 301 00 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Celý dokument týkající se zpracování osobních údajů uvádíme zde.

K čemu Vámi svěřené údaje používáme?

Seznam smluvních partnerů.