Vedoucí služeb a oddělení

Markéta Pinterová, DiS.
zastupující vedoucí terénních služeb pro seniory

Mobil: +420 773 683 197 

E-mail: 88EuVd54_bADVbenW7c-U75c-gvobZf7Z5pJ

Michal Herajt

vedoucí pobytových služeb pro osoby s postižením

Mobil: +420 773 683 190

E-mail: 8bprR-2%0knt-YUSZbnu5.~_g8CkUW7r

Mgr. Renáta Faměrová

vedoucí služeb pro děti a mládež

Mobil: +420 731 517 377

E-mail: ~.Ak-Z2.WfrB5f56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ys 

Jan Neckář, DiS.

vedoucí služeb krizové pomoci a primární prevence

Mobil: +420 775 720 493

E-mail: jan.neckar@diakoniezapad.cz

Ing. Václava Krausová

vedoucí ekonomického oddělení

Mobil: +420 734 391 793

E-mail: c8pvRf546knE9~l7VX~nZZag9brJR%5-T-M 

Mgr. Lenka Houšková

vedoucí personálního oddělení

Mobil: 775 720 488

E-mail: 7.AuRW.gblxy.Z4WH_vk1~da0snzR229g

Mgr. Anika Stulíková

vedoucí oddělení komunikace a péče o dárce

Mobil: +420 731 639 820

E-mail: anika.stulikova@diakoniezapad.cz

Mgr. Irena Macháčková

vedoucí služeb pro rodiny s dětmi

Mobil: +420 730 802 697

E-mail: 4krxRWc7Yanm1~l7VX~nZZag9brJR%5-T-M

Jan Neckář, DiS.

vedoucí poradenských služeb

Mobil: +420 775 720 493

E-mail: 58Ah437cWkm%C2~76hAsVj5hW_kmb

Lucie Smržová

koordinátor dobrovolníků

Mobil: +420 739 946 604

E-mail: ZhoB5fed9bxjGK8aWdBxZ3p7_8qhTj

Pavel Paluska

vedoucí provozního oddělení

Mobil: +420 731 431 168

E-mail: _8Io2Wf77nFuRYUSZbnu5.~_g8CkUW7r

Mgr. et Mgr. Václava Bláhová
vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením
Mobil: +420 604 522 565
E-mail: c8pvRf54Xenr5f56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ys 

 

Mgr. Václava Egermaierová

vedoucí oddělení projektů

Mobil: +420 734 640 493

E-mail:c8pvRf540%rB3Z~_~hIkQOQ-48xy479rWinnO1p

 

Mgr. Jiřina Ullmanová

vedoucí služeb náhradní rodinné péče

Mobil: +420 731 125 429

E-mail: 5bEs4Z2m7ezk4~l7VX~nZZag9brJR%5-T-M

Roman Hajšman

ředitel společnosti Možnosti tu jsou o.p.s.

Mobil: +420 732 372 765

E-mail: 4gsyQOQe-sAy9d~lbcFy_W7r

 

 

Zuzana Ryliaková, DiS.

vedoucí terénních služeb pro osoby s postižením

Mobil: +420 730 544 244

E-mail: gnMk4Z2jfevk1~l7VX~nZZag9brJR%5-T-M