Dostaňte Človíčka do hry!

obrazek-facebook

Náš projekt Mikrobus pro Človíčka má nyní jedinečnou šanci získat finanční podporu v programu ČSOB pomáhá regionům. K tomu, aby získal Divokou kartu, ale potřebuje dostatek Vašich hlasů.

Stacionář Človíček pro osoby s postižením v Plzni je více než 20 let místem, kde se děti a mladí lidé s těžkým kombinovaným postižením a dospělí s mentálním postižením denně vzdělávají, učí nejvyšší možné míře samostatnosti a věnují svým individuálním zájmům. Podporujeme lidi s postižením v tom, aby žili aktivní život, co nejdéle v domácím prostředí, obklopeni rodinou. Jejich blízkým tím poskytujeme prostor a čas na vlastní život, zaměstnání či zasloužený odpočinek.

Každodenní individuální doprava do Stacionáře je pro většinu pečujících rodin natolik komplikovaná, že by často byla přímo bariérou pro využití služby. Řešením je již po mnoho let zajištění hromadného svozu a rozvozu lidí s postižením naším dosluhujícím mikrobusem. Abychom v naší snaze zajistit služby Stacionáře Človíček i nadále dostupné mohli pokračovat, je nyní potřeba získat finanční prostředky na nový, speciálně upravený mikrobus, jehož cena bude překračovat milion korun.

Hlasovat pro projekt Mikrobus pro Človíčka můžete zde: https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1740-mikrobus-pro-clovicka, a to až do 22. 11. 2021

Děkujeme, že kliknutím pomáháte!