Ve chvíli, kdy Diakonie Západ z klubka slov označujících hodnoty vybrala jen tři - ÚCTU, SPOLUPRÁCI a PRAVDIVOST, věděla, že se pod každým ze zvolených slov skrývá řada dalších.

Úcta pro nás znamená například respekt ke druhému, toleranci, slušné chování, umění ocenit sebe i druhé.

Spolupráce v sobě skrývá společenství, radost ze společné práce, vzájemné doplňování se, uznání kvalit svých i kvalit svého bližního.

A pravdivost? Od počátku se jeví jako nejobtížněji dosažitelná. Znamená pro nás být transparentní, odkrývat způsoby naší práce široké veřejnosti, nebát se přiznat chybu a poučit se z ní či otevřeně hovořit s klienty i o méně příznivých důsledcích jejich jednání či výhledech jejich života.

Žijeme skutečný, reálný život ve skutečném, reálném světě. Naše hodnoty jsou našimi směrovkami. Možná jejich naplnění nikdy zcela nedosáhneme, ale v každém případě – snažme se o to ze všech sil. A to nejen tehdy, když jsou tématem našich diskusí, vzdělávacích setkání či porad, ale také v úplně běžných momentech naší každodenní práce. Například když jako poslední odcházíme z kanceláře a umyjeme špinavé nádobí, když skončí porada a uklízíme židle na své místo tak, aby v tom stejném prostoru mohla za chvilku proběhnout důležitá konzultace kolegy s rodinou či dítětem nebo když se těsně před koncem naší směny klient umaže a my mu pomůžeme převléknout do čistého, aby tak mohl přivítat po nás nastupující kolegyni. Je dobré o hodnotách mluvit, je lepší žít je v každodenním životě spolu s našimi kolegy a je nejlepší podívat se do zrcadla a vidět sama sebe v úctě, spolupráci a pravdivosti.    

Mgr. Lucie Petříčková

ředitelka střediska a předseda SRS