Děkujeme Evropské unii za podporu našich služeb a projektů, zejména v rámci operačních programů Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu. 

Loga 1200x360 unie OPVVV Loga 500 unie _OPZ irop ulicnik

Dále děkujeme všem našim podporovatelům za jejich podporu, kterou každý den měníme v pomoc druhým.