Děkujeme Evropské unii za podporu našich služeb a projektů, zejména v rámci operačních programů Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Loga 500 unie _OPZ Loga 500 unie _OPVVV

 

 

 

 

 

 

 

Dále děkujeme všem našim podporovatelům za jejich podporu, kterou každý den měníme v pomoc druhým.