Děkujeme Evropské unii za podporu našich služeb a projektů, zejména v rámci operačních programů Zaměstnanost a Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaného regionálního operačního programu a Integrovaný regionální operační program. 

Loga 1200x360 unie OPVVV Loga 500 unie _OPZ LOGO_IROP_CZ_VE_B_C

Dále děkujeme všem našim podporovatelům za jejich podporu, kterou každý den měníme v pomoc druhým.