Ne vždy je možné stíhat a zvládnout vše hned. Proto jsme vytvořili tuto galerii, která by měla sloužit jako ohlédnutí a připomenutí si všech tváří pomoci, které nám přinesla doba celosvětové pandemie a nouzového stavu ČR.