Příměstský tábor Archa pro rodiny s dětmi 2022

2022 Archa příměstské tábory-leták CZ_page-0001

Zde naleznete podmínky, dokumenty a informace k přihlášení vašeho dítěte na příměstský tábor.

Rodiče berou na vědomí, že budou oni nebo jimi označená a níže uvedená osoba po celou dobu konání akce dostupná na telefonu pro případ řešení nenadálé události.

První den konání akce rodiče předají kopii kartičky zdravotního pojištění přihlášeného dítěte (pro případ potřeby lékařské péče).

První den konání akce bude rodičům dítěte předloženo k podpisu čestné prohlášení zákonných zástupců v tomto znění: Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření a dítě je schopno zúčastnit se uvedené akce.

Dokumenty potřebné k poskytnutí služby:
Smlouva poskytování sociálních služeb
Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)
Souhlas s kontaktováním
Souhlas se zpracováním audio, video, foto

Uveďte prosím údaje zakonného zástupce dítěte.

(uveďte jméno, příjmení a telefon pokud osoba není shodná ze zákonným zástupcem dítěte)
(uveďte jméno, příjmení a datum narození  přihlašovaného dítěte)
(vyberte jeden konkrétní termín a místo)(uveďte jaké)
(uveďte jaké a kdy)
(uveďte variantu)

osmplusosm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.