Aktivita a vůle klienta pomáhají při řešení dluhů

19. října 2020

S dluhy a problémy s financemi se na poradnu klienti obrací asi nejčastěji. Ať je původem finančních problémů snížení příjmů, změna sociální situace nebo nezodpovědné zadlužování, řešení nebývá jednoduché a rychlé, naopak vyžaduje od klientů vůli, trpělivost, disciplínu a ochotu svou situaci změnit. V Poradně pro občany v nesnázích nemůžeme pomoci těm, kteří s námi pravidelně nespolupracují a neplní „úkoly“, na kterých jsme se společně dohodli. Důležitá je otevřenost a nezkreslování faktů.

Aktivita a vůle klienta pomáhají při řešení dluhů
19. října 2020 - Aktivita a vůle klienta pomáhají při řešení dluhů

Klientka samoživitelka se na nás obrátila v poměrně složité situaci, kdy pro neplacení nájmu a služeb spojených s bydlením, hrozilo od pronajímatele neprodloužení nájemní smlouvy a tím pádem ztráta bydlení pro ni a její tři děti. Výhled byl takový, že pokud se situace „nespraví“, maminka se třemi dětmi skončí v azylovém domě (pokud se najde místo) nebo u nemocných prarodičů  v jednom pokojíku.

Přestože klientka souvisle pracuje, její příjem je velmi nízký, nestačí na pokrytí všech nákladů. Nastavili jsme rozpočet klientky tak, aby měla všechny povinné platby uhrazené, hledali jsme priority v nutných výdajích. Částečně nám pomohla spolupráce zaměstnavatele, částečně se povedlo pokrýt deficit sociálními dávkami. Nicméně z těch dluhy hradit nejdou a ztráta bydlení byla stále na spadnutí.

Řešení jsme našli až u Nadace Agrofert a Nadace J&T, které klientku podpořili a přislíbili pomoc  s úhradou dluhu a nájmu a energiích. Proces žádosti není jednoduchý, nadace zkoumají jak potřebnost, tak konkrétní situaci žadatele i její příčinu. Nyní to vypadá tak, že smlouva bude obnovena a rodina o bydlení nepřijde. Velká zásluha leží přímo na klientce, která velmi dobře spolupracovala, za cca půl roku se velmi zlepšila v hospodaření i s velmi nízkým příjem a uvědomuje si, jaké jsou prioritní výdaje.

Na to, abychom moli říct, že situace je jednou pro vždy vyřešená a vše dopadlo dobře, je příliš brzy. Máme ale radost z toho, že rozhodně situace klientky již není bezvýchodná a jsme připraveni jí dále doprovázet a průběžně  jí pomáhat řešit nastávající výzvy.