Beseda v klatovském Stacionáři Kvítek

14. ledna 2020

Na začátku prosince 2019 se Poradna pro občany v nesnázích vydala na přednášku spojenou s besedou do denního Stacionáře Kvítek v Klatovech.

Beseda v klatovském Stacionáři Kvítek
14. ledna 2020 - Beseda v klatovském Stacionáři Kvítek

V denním Stacionáři Kvítek poskytují ambulantní službu lidem ve věku 18 až 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinovaného zdravotního a mentálního postižení.

Akce byla realizována pro rodiče klientů Stacionáře Kvítek. Téma se týkalo omezení svéprávnosti a mírnějších podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. Zní to složitě? 
Rodiče klientů se ptali na praktické věci, např.: „Jak mohu ošetřit, abych mohl stornovat telefonickou smlouvu, kterou uzavřelo moje dospělé dítě?“
Zájem o téma byl velký, vyhrazený čas nestačil, a proto se s některými rodiči opět potkáme.
Setkání proběhne v prostoru Poradny pro občany v nesnázích ve Vídeňské ulici v Klatovech.