Bezplatná pomoc seniorům s dluhy a exekucemi

11. června 2019

Dne 1.6. 2019 začala Poradna pro občany v nesnázích Rokycany realizovat projekt financovaný z Nadace Komerční banky, a.s. - JISTOTA.
Projekt nese název „Bezplatná pomoc seniorům s dluhy a exekucemi“.
Záměrem projektu je poskytovat bezplatnou pomoc seniorům z Plzeňského kraje, kteří se na Poradnu obrátí s žádostí o pomoc při řešení své finanční situace.

Bezplatná pomoc seniorům s dluhy a exekucemi
11. června 2019 - Bezplatná pomoc seniorům s dluhy a exekucemi

Jak vyplývá z naší praxe, finanční situace některých seniorů není mnohdy dobrá, především pak pokud se jedná o osamělé osoby bez partnera.  Máme zkušenost s tím, že v některých případech nemají dostatek prostředků na úhradu nákladů na bydlení, případně pak na zaplacení základních životních potřeb, zejména léků.  Dá se říci, že někteří senioři žijí na hranici chudoby. Současně s ohledem na svůj věk či zdravotní stav není mnohdy v možnostech těchto osob svoji finanční situaci zlepšit přivýdělkem a zároveň výdaje již není možné dále snížit. Do potíží s dluhy se někdy dostávají také z důvodu své důvěřivosti a snadnější ovlivnitelnosti. Mnohdy proto uzavřou nevýhodné smluvní závazky (spotřebitelské smlouvy, prodejní akce, dodávky energií a dalších služeb, apod.) a následně řeší exekuci svého majetku. Také ve snaze pomoci svým blízkým sami sebe nepřiměřeně zatíží finančním závazkem nebo přijdou o svůj majetek, ať již úspory či nemovitosti.

S dluhovou problematikou máme dlouholeté a bohaté zkušenosti.  Odborné sociální poradenství poskytujeme již od roku 2007, kdy se datuje vznik poradny.  Umíme klientům poradit, jak např.  jednat s věřitelem, jak zjistit své závazky, jak to chodí v exekuci či při osobním bankrotu neboli oddlužení.

Právě poslední zmíněné téma se zřejmě bude nyní v poradně objevovat častěji. Souvisí to s novelou Insolvenčního zákona, která stejně jako náš projekt platí od 1. 6. 2019. Tak jak to bývá, média často informace podají jinak, než byly původně myšleny. Stejně tak je tomu i nyní, kdy média prezentují, že po novele budou důchodcům v podstatě všechny dluhy odpuštěny. Samozřejmě to takto jednoduše nelze říci, i když určité změny pro důchodce skutečně novela zákona přináší.

Je také vhodné zmínit, že v rámci tohoto projektu se bude naše poradna akreditovat u Ministerstva spravedlnosti pro podání insolvenčního návrhu. Naše dluhové poradenství poté bude opět kompletní, jelikož budeme moci klienty dovést až k samotnému podání insolvenčního návrhu. V minulosti novela zákona zamezila tomu, aby si dlužník návrh podal sám. Nyní může insolvenční návrh za dlužníka podat jedině advokát, notář, insolvenční správce, exekutor, nebo právě akreditovaná osoba.

Pokud ze svého okolí víte o seniorovi, nebo i jakékoliv jiné osobě, která se potýká s dluhy nebo se jedná o přímo o Vás samotné, můžete se na naši poradnu obrátit. Naše služby poskytujeme zdarma a anonymně.