Bydlení jako horké téma v Poradně

10. října 2018

V poslední době se stále častěji setkáváme s klienty, kteří se na nás obrací s tím, že nemají žádné bydlení. Končí jim nájemní smlouva, kterou pronajímatel už nechce obnovit, podmínky v bytě, kde žije několik generací, jsou neúnosné, čekají rodinu a nemohou žít u rodičů….

Bydlení jako horké téma v Poradně
10. října 2018 - Bydlení jako horké téma v Poradně

Je to zakázka, kterou těžko řešíme. Ubytování pro klienty nezajišťujeme, není to náplní naší služby. Obvykle takovému klientovi nabídneme konzultaci, kde zjistíme podrobnosti o jeho situaci, finančních možnostech a pak už tušíme, že reálné řešení bude oříšek….
V první řadě zjišťujeme, jestli má klient podanou žádost o městský byt. Čekací doba může být několik, měsíců až let, takže rychlé řešení podání žádosti určitě neslibuje. Podmínkou města pro získání nájmu k městskému bytu je to, že žadatel v posledních 3 letech nemá žádné pohledávky vůči městu – na odpadech, na nájmu… Výjimkou je řádně plněný splátkový kalendář schválený a odsouhlasený městem. Ačkoliv čekací doby na městský byt jsou dlouhé, uvědomujeme si, že máme vlastně štěstí, že město Rokycany nějaké byty k pronájmu má a jsou oproti soukromým nájmům relativně dostupné. Další výhodou je možnost získání tzv. vstupního bytu, které jsou určené převážně pro rodiny s dětmi, které se ocitly v nějaké mimořádné situaci. Kapacita je samozřejmě omezená.
Dalším krokem, který můžeme s klientem udělat je to, že během pár konzultací projdeme inzeráty nabízených bytů na internetu. Většinou narazíme na finanční limity klienta. Na internetu jsou obvykle inzeráty realitních kanceláří, které si účtují poplatky za zprostředkování. Jistiny (dříve kauce) za uzavření nájemní smlouvy mohou být až trojnásobky měsíčního nájemného. Pronajímatelé obvykle uzavírají smlouvy na dobu určitou, takže nájemce žije v nejistotě, zda mu bude nájem prodloužen. Někteří pronajímatelé se chovají tak, jakoby podmínky uzavírání nájemních vztahů upravovali pouze sami, bez ohledu na zákon. (Chování některých nájemníků se pravda také často neslučuje s tím, co je uvedeno v občanském zákoníku, ale o tom možná jindy.)
Když nelze rychle sehnat nájemní byt, přichází na řadu ubytovna. V Rokycanech se většina ubytoven přeměnila na ubytovny pro zaměstnance místních společností, které zaměstnávají cizince. Podmínky na ubytovnách určitě dobře znají kolegové z terénu. Klienti vypráví o zkušenostech se štěnicemi, hlučnými spolubydlícími užívající drogy a alkohol…. Nikdo z nás by si tuto variantu bydlení asi dobrovolně nevybral. Takže je to dobře nebo špatně, že ubytovny spíše ubývají?
Poslední možností jsou azylová zařízení. Máme pocit, že sehnat azyl pro klienta je v podstatě snazší než sehnat pro něj vhodné dostupné bydlení. Zajištění ubytování sice není náplní naší práce, přesto v práci na tento problém stále častěji narážíme. Je-li vlastní bydlení pro klienta nedostupné, klasický nájem nelze sehnat, ubytovna není a zákon o sociálním bydlení v nedohlednu, co tedy dál? Jsou věci, se kterými si nevíme rady ani v Poradně….