Co se stane, když nebudu platit nájemné...

12. května 2021

Nedávno se na naši Poradnu pro občany v nesnázích obrátila klientka s dotazem, který není v poradně ojedinělý. Týkal se neuhrazeného nájmu, následné výpovědi od pronajímatele a možnosti vystěhování. Jaké mohou být důsledky nehrazení nájmů?

Co se stane, když nebudu platit nájemné
12. května 2021 - Co se stane, když nebudu platit nájemné...

Je samozřejmě jednodušší, když klienti řeší nastalou situaci včas. Ve chvíli, kdy už mají od pronajímatele doručenou výpověď, se jejich možnosti značně zužují. Především by měli s pronajímatelem komunikovat a nabízet mu nějaké možnosti řešení, ideálně splátkový kalendář, který bude adekvátní k výši celkového dluhu.

Důležité je, aby si nájemce zkontroloval, jestli byl pronajímatelem podle občanského zákoníku § 2286 poučen o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Pokud o tomto nájemce nebyl poučen, je výpověď neplatná.

Při delším nehrazení nájmu (za dobu alespoň tří měsíců) je pronajímatel oprávněn podat výpověď pro porušení povinností zvlášť závažným způsobem. Tato výpověď je neodkladná a neběží zde ani dvouměsíční výpovědní doba. Byt pak musí nájemce předat nejpozději do 1 měsíce od doručení výpovědi. Pronajímatel musí ve výpovědi uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení povinnosti a musí nájemce před doručením výpovědi vyzvat, aby v přiměřené době odstranil tento stav. Jinak se k výpovědi nepřihlíží.

CO SE STANE, KDYŽ SE DO STANOVENÉ LHŮTY NEVYSTĚHUJI?

Klienti se často ptají, co se stane, když se do stanovené lhůty nevystěhují. Je pravda, že pronajímatel je nemůže sám z bytu fyzicky odstěhovat. Nemůže to udělat ani nikdo jiný, dokud nebude vydáno soudní rozhodnutí o vystěhování. K takovému rozhodnutí dojde poté, co pronajímatel podá návrh, aby soud toto rozhodnutí vydal. Toto rozhodnutí musí nabýt právní moci. Právní moci nabyde tzv. exekučním titulem, to znamená, že pronajímatel může oslovit exekutora, aby nájemce z bytu vystěhoval. Věci z bytu pak exekutor uloží do skladu a vyzve dotyčného, do kdy si je má vyzvednout.

Celý tento proces může stát hodně peněz. Všechny náklady, které pronajímateli i exekutorovi vzniknou, budou vymáhány po nájemci (soudní poplatek za podání soudního návrhu, odměna na zastupování advokátem, veškeré exekuční náklady…). K tomu každý měsíc, kdy v bytě nájemce zůstává, musí samozřejmě hradit stanovené nájemné. Celkové dluhy, které už na bytě na začátku má, se velmi navýší.

Klientům v Poradně pro občany v nesnázích radíme, že pokud nemají kam jít, měli by si sjednat schůzku s pronajímatelem, vysvětlit jim svou situaci a snažit se domluvit, za jakých podmínek můžou v bytě zůstat tak, aby se jim náklady zbytečně nenavyšovaly.

Další články, které se tématu věnují, můžete naleznout například zde nebo zde. V každém případě je vždy dobrou variantou problém konzultovat s Poradnou pro občany v nesnázích, která je pro Vás k dispozici na tel. čísle 775 720 493 nebo na emailu _hEkU.56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ys. Nalézt ji můžete v Plzni, Rokycanech a Klatovech.