Děkujeme za podporu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

15. června 2020

Skončilo období nouzového stavu, které bylo vyhlášeno z důvodu pandemie nemoci Covid 19, ale mnohá opatření bránící šíření koronavirové nákazy jsou v platnosti i nadále, a stejně tak i my pokračujeme ve své práci dál.
Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči poskytovala po celou dobu nouzového stavu péči a podporu svým klientům, kteří v této situaci patřili do nejčastěji zmiňované rizikové skupiny.

Děkujeme za podporu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
15. června 2020 - Děkujeme za podporu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Pečovatelky odvedly v tomto období opravdu velký kus práce za výrazně ztížených podmínek.
Nejenom, že zvládly pečovat dál o klienty a být jim oporou, ale také si udržely dobrou náladu, kterou přinášely k našim seniorům. Za to jim patří velké díky. K zvládnutí náročné situace nám také pomohla včasná podpora Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Z poskytnutého příspěvku jsme mohli zajistit odpovídající množství roušek, rukavic, dezinfekce a dalších pomůcek, které byly v této době potřeba, a poskytovat tak službu dál bez přerušení.  Díky nadačním prostředkům byly uhrazeny také náklady na dopravu pečovatelek do domácího prostředí klientů naší služby, zajištěna tak byla nejen potřebná péče, ale také dovoz nezbytných nákupů či léků.

"Nebylo to jednoduché období, ale zvládly jsme to a teď pokračujeme ve své každodenní práci, byť stále za zvýšených hygienických opatření tak, abychom zajistili bezpečí nejen našich klientů, ale také pracovníků.
Díky Vám všem, kteří jste byli s námi v této nelehké situaci. Vaší podpory si velmi vážíme,"  komentovala Jitka Čechová, vedoucí služby Jubilata pro osoby potřebující péči.