Děkujeme za podporu!

21. května 2021

Poradna pro občany v nesnázích je v roce 2021 finančně podpořena z programu "Globus Lepší svět 2021" a my jim za to moc děkujeme. Co to vlastně pro Poradnu znamená?

Děkujeme za podporu!
21. května 2021 - Děkujeme za podporu!

Finanční prostředky ve výši 60.000,-Kč poputují na poradenství sociálně znevýhodněným osobám z Plzně a okolí, konkrétně v Poradně Plzeň a Rokycany.

Díky projektu získají senioři, ale také rodiny s dětmi, samoživitelé, samoživitelky i jednotlivci komplexní poradenství a přímou podporu v situacích, kdy si neví rady a neřešení obtížné situace by mohlo v budoucnu znamenat fatální existenční či vztahové problémy.

V první vlně pandemie jsme se naučili pečovat o ohrožené skupiny, zejména o seniory, za mimořádných podmínek a daří se nám. Nyní se do priorit potřebné podpory dostávají také ti, kteří řeší dopady pandemie v oblasti dlouhodobé ztráty nebo snížení příjmů, ale také Ti, kteří se vyrovnávají se zátěžovými situacemi jako je onemocnění či dokonce smrt mezi nejbližšími. Včasná intervence a podpora dokáže předcházet prohloubení problémů v budoucnosti. Nabízíme tak komplexní kontaktní, telefonické i onlinové poradenství, které pomáhá najít efektivní řešení daného klientského příběhu. Součástí služeb je i přímá podpora – krizová intervence (prostřednictvím naší služby PLUS, doprovod, potravinová pomoc aj.).