Diakonie Západ obnovuje poskytování svých služeb

11. května 2020

Aktuální informace k postupnému obnovování provozu služeb Diakonie Západ.

Diakonie Západ obnovuje poskytování svých služeb.
11. května 2020 - Diakonie Západ obnovuje poskytování svých služeb

Pobytové služby:

Od 8. června 2020 jsou povoleny návštěvy v Domově Radost a v Můj 1+0.

Od 8. června 2020 obnovuje svou činnost odlehčovací služba Pírko.
Podmínkou pro přijetí klienta je předložení negativního testu na COVID 19, ne starší 3 dnů.

Terénní služby:

Jubilata pro osoby potřebující péči (pečovatelská služba) poskytuje své služby v nezměněné podobě, v domech měst, kde je služba poskytována, jsou návštěvy povolené od 8. června 2020.

Denní stacionáře:

Od 25. května 2020 obnovuje svou činnost Stacionář Človíček pro osoby s postižením, program pro děti a mládež.

Od 8. června 2020 obnovují svou činnost Stacionář Človíček program pro mládež a dospělé, Stacionář Korálek, Stacionář Kvítek i Stacionář Plamínek.

Ostatní služby sociální prevence a služby náhradní rodinné péče:

Od 11. května 2020 budou postupně obnovovat svou činnosti i ostatní služby Diakonie Západ.

V souladu s posláním Diakonie Západ chceme být podporou našim klientům, zároveň je pro nás důležitá jejich bezpečnost i bezpečnost pracovníků. Služby budou poskytovány nejdříve terénní formou, postupně se obnoví i konzultace v ambulantních prostorách. Při poskytování služeb budou pracovníci i klienti dodržovat doporučená preventivní opatření včetně používání ochranných pomůcek.