Diakonie Západ stále nabízí uplatnění pro ochotné pomocníky

9. července 2018

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy kromě sociálních služeb v západočeském regionu nabízí i možnost stát se dobrovolníkem v jejích zařízeních v rámci programu Dobrovolnictví pro ochotné pracovníky, akreditovaném Ministerstvem vnitra ČR.

Diakonie Západ stále nabízí uplatnění pro ochotné pomocníky
9. července 2018 - Diakonie Západ stále nabízí uplatnění pro ochotné pomocníky

Dobrovolníci mohou pomáhat ve službách podle jednotlivých zaměření. Mohou vykonávat činnosti dlouhodobého rázu s uživateli služeb sociální péče, tedy ve stacionářích pro osoby s kombinovaným postižením, autismem a v zařízení chráněného bydlení. V oblasti sociální prevence mohou působit v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči, v rodinách ohrožených sociálním vyloučením, v občanské poradně a v neposlední řadě v nízkoprahových klubech pro děti a mládež.

Kromě dlouhodobých dobrovolnických aktivit spolu s dobrovolníky realizujeme také krátkodobé aktivity, mezi které patří zejména Národní potravinová sbírka, sbírkové dny „Voda pomáhá“ nebo „Evropský den sousedů“.

O dobrovolnictví se stará koordinátorka dobrovolníků. Zajišťuje nábor dobrovolníků formou prezentačních akcí programu dobrovolnictví. Má na starosti jednání se zájemci o dobrovolnictví, výběr vhodného zařízení pro každého z dobrovolníků a v neposlední řadě také smlouvu o dobrovolnické činnosti. Výhodou našeho akreditovaného dobrovolnického programu je pojištění všech dobrovolníků pro případ vzniku škody v souvislosti s výkonem dobrovolnické činnosti. Každý dobrovolník spolupracuje s kontaktní osobou zvoleného zařízení a vykonává činnosti podle potřeb daného zařízení a podle svých možností.

Naši dobrovolnicí jsou pravidelně oceňováni v závěru roku na Svátečním setkání dobrovolníků. Zároveň jsou nejaktivnější z nich nominováni na ocenění Křesadlo, udílené organizací Hestia prostřednictvím regionální dobrovolnické agentury DoRA a ocenění Anděl, udílené městem Plzeň u příležitosti plesu sociálních služeb.

Děkujeme za podporu:

loga web 360x360_mensi 038   loga web 360x360_mensi 04   loga web 360x360_mensi 03   loga web 360x360_mensi 054