Diakonie Západ v létě pomáhala dětem s překonáním období po distanční výuce

14. září 2020

Letošní prázdniny byly o dost jiné než ty předcházející. Do jejich průběhu se promítaly dopady šíření koronavirové pandemie a s ní spojená vládní opatření. Většina školou povinných dětí a teeanagerů od března žila distanční výukou, která byla jak pro ně, tak pro jejich rodiny úplně novou zkušeností. Všichni se museli adaptovat na domácí výuku, elektronickou formu komunikace a zejména ztrátu osobního kontaktu s vrstevníky i pedagogy. Na půl roku se výrazně změnil denní režim v životě školáků, mnohým prázdniny tak trochu začaly už na jaře, neboť neměli dostatečné kompetence, ale také dostatečné vybavení pro zvládání inovativních školních nároků v online podobě. 

Diakonie Západ v létě pomáhala dětem s překonáním období po distanční výuce
14. září 2020 - Diakonie Západ v létě pomáhala dětem s překonáním období po distanční výuce

Diakonie Západ na tuto situaci zareagovala již v začátcích vyhlášeného nouzového stavu a uzavření škol. Svým klientům nabídla podporu při zvládání domácí výuky, pracovníci i dobrovolníci doučovali v online podobě, ale také pomáhali zprostředkovat listinné podklady pro výuku. Aktivně byly hledány zdroje pro vytvoření zásob počítačové techniky určené na bezplatné výpůjčky do rodin, kde toto vybavení schází a nejsou potřebné finanční zdroje pro jeho pořízení. Aktuálně má Diakonie Západ k dispozici více než 50 kusů techniky, která postupně putuje do jednotlivých rodin s cílem podporovat digitální gramotnost ohrožených dětí a umožnit řádnou domácí výuku v případě nařízení karantény či omezení provozu škol. 

Další aktivitou, kterou Diakonie Západ zareagovala na dopady koronaviru, byly letní příměstské tábory určené dětem a teenagerům. Přímo na Domažlicku byly tyto tábory realizovány službou Archa pro rodiny s dětmi a Kluby pro děti a mládež – Fontána a Uličník. Pracovníci těchto služeb připravili pro účastníky pestrý program, který zahrnoval zážitkové a zábavné aktivity s cílem podpořit volnočasové vyžití, a to např. formou výletů s cílem seznámit se s lokalitou Chodska a místními specifiky. Zároveň byly příměstské tábory takovou malou přípravkou na návrat školní výuky ve standardní podobě, hravou formou byly s dětmi procvičovány základní školní znalosti, velkou roli hrálo zvládání určitého režimu, komunikace s dalšími členy skupiny či s autoritami. Program byl koncipován tak, aby bavil a zároveň rozvíjel sociální a komunikační dovednosti, což ve svém důsledku snižuje míru rizik, se kterými se děti a mladí lidé ve svém životě setkávají. 

Nedílnou součástí činnosti našich sociálních služeb od doby vyhlášení nouzového stavu byla podpora klientů v alternativních podobách práce, jakými byly zejména online konzultace, virtuální chaty, ale také aktivizační a vzdělávací statusy na sociálních sítích. Běžnou součástí práce se tak u našich pracovníků stává online komunikace s klienty, ať dětskými, tak i dospělými. 

V rámci výše uvedených aktivit bylo na Domažlicku podpořeno na 50 dětí a dalším dětem se v letošním roce ještě podpory dostane, a to zejména díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a Česko-německého fondu budoucnosti.