Duben v Poradně

10. května 2022

Duben byl pro Poradnu v Rokycanech náročný měsíc. V počtu klientů i problematice, se kterou jsme se dosud nesetkávali.

Duben v Poradně
10. května 2022 - Duben v Poradně

I nás se dotkla bolestná situace na Ukrajině a její důsledky. Protože sídlíme ve stejné budově jako Úřad práce v Rokycanech, kde si lidé z Ukrajiny žádají o finanční pomoc, často se na nás obracejí s tím, abychom jim žádosti pomáhali vyplnit.

Žádosti jsou nastaveny tak, aby byly vyplňovány elektronicky, což je pro některé lidi výhoda, pro starší lidi nebo technicky nepříliš zdatné klienty, to však může být překážka. Zpočátku jsme mohli být nápomocní na našem počítači v konzultační místnosti, nyní se systém mění a každý žadatel musí mít vytvořenou  elektronickou identitu, takže bez chytrého telefonu už není možné žádosti vyplňovat.

Tím, že se na nás klienti z Ukrajiny obraceli s vyplňováním žádostí, jsme se více dostali do jejich povědomí a obracejí se na nás i s ostatními problémy, na které zde naráží.

Řešili jsme tedy dotaz na důchodcovské slevy na jízdném, pomoc při vybavování bytů, komplikace se zasíláním peněz na účet třetí osoby nebo krizovou situaci paní, se kterou se chce na Ukrajině rozvézt manžel. Významnou roli hraje Google překladač, ale můžeme si přizvat i naši tlumočnici Oxanu.

U českých klientů naopak v současnosti zaznamenáváme větší počet dotazů týkajících se ukončení pracovních poměrů ze zdravotních důvodů. Jsou to zaměstnanci, kteří onemocněli vážnější nemocí a po ukončení pracovní neschopnosti již nemohou vykonávat svou dosavadní práci právě z důvodu zdravotních komplikací. Zaměstnavatelé s nimi často chtějí ukončit pracovní poměr dohodou s co nejmenším nákladem na zaměstnance, přestože tito lidé pro firmu pracovali mnoho let. Radíme jim tedy, na co si dát pozor a jaké nároky jim případně vznikají, tak aby mohli uplatňovat svoje práva. O to se snažíme ve všech případech. Služba Poradna je tu k dispozici pro každého, kdo to potřebuje.