Finanční pomoc z nadace pro rodiny

27. března 2020

Máte děti a dostali jste se vinou současné krizové situace do finančních problémů? Máme pro vás tipy, kam se obrátit o pomoc.

Rodičům samoživitelům, kteří nemohou docházet do zaměstnání, nabízí jednorázovou finanční pomoc Klub svobodných matek a také Nadace J &T.

Finanční pomoc z nadace pro rodiny
27. března 2020 - Finanční pomoc z nadace pro rodiny

Klub svobodných matek, z.s. je neziskovou organizací, která pomáhá všem rodičům samoživitelům z celé České republiky.
Nově zahájila program, v rámci kterého bude rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci spojené s nemožností docházet do zaměstnání a nutností zajistit péči o dítě, poskytovat jednorázovou finanční pomoc ve výši 2 000 korun pro zajištění základních potřeb dětí, jako například potravin.

Nadace J &T spustila grant pro rodiny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na území ČR, jejichž celkový měsíční příjem nepřekročí v době mimořádných opatření částku 20 000 Kč. Těmto rodinám bude poskytovat jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč.  

Případně se můžete obracet na naši Poradnu v Rokycanech, Klatovech a Plzni.
Rokycany – tel.č.: 775 720 492
Klatovy – tel.č.: 734 393 161
Plzeň – tel.č.: 735 795 556