Kdy žádat o dlouhodobé ošetřovné

5. ledna 2021

Zřejmě každý zná dávku nemocenského pojištění, tzv. OČR, tedy ošetřování člena rodiny. Tato dávka je vyplácena 90 dní. Protože ale v mnohých případech nepokryla dlouhodobější potřebu péče, od poloviny roku 2018 je v zákoně o nemocenském pojištění upraveno tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Informace o ošetřovném
5. ledna 2021 - Kdy žádat o dlouhodobé ošetřovné

Tato dávka je poskytována až 90 dní. Zjednodušeně řečeno má na tuto dávku nárok osoba, která pečuje o blízkého, u kterého došlo k závažné poruše zdraví. Předcházet tomu musí alespoň 7 denní hospitalizace v nemocnici a v domácím prostředí bude potřebovat péči alespoň dalších 30 dní.

V Poradně pro občany v nesnázích nemáme informace o tom, jak moc je tato dávka využívána, nicméně nás samotné překvapilo, jak to v praxi vlastně funguje, či možná spíše nefunguje.

Obrátil se na nás klient, který řeší péči o babičku. Babička měla mrtvici a byla hospitalizovaná.
Po nějaké době byla propuštěna, ale již nemohla bydlet samostatně, protože potřebovala péči. Rodina si ji tedy vzala k sobě a začala o ni pečovat. Klient se na nás obrátil v situaci, kdy chtěl zjistit, zda jako pečující rodina má nějaké nároky.

S klientem jsme probrali příspěvek na péči. K tomu nás ještě napadlo, že by mohli využít dlouhodobé ošetřovné. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobého ošetřovného vystavuje lékař, zpravidla z lůžkového oddělení a vystavuje ho při propuštění. Dle zákona o nemocenském pojištění toto rozhodnutí vystavuje lékař na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou, a to v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace do domácího prostředí.

A zde podle nás nastává zádrhel. Lékař vystaví rozhodnutí o potřebě péče na žádost. Ale co když si ošetřovaná osoba nebo její pečovatelé nepožádají? Zpravidla možná proto, že o této možnosti vůbec nevědí anebo v danou chvíli řeší úplně jiné věci. Po propuštění z nemocnice již rozhodnutí není možné vystavit zpětně.

Náš klient a jeho rodina o této možnosti nevěděli. A bohužel tak přišli o možnost, aby tuto dávku nemocenského pojištění čerpali. Kolik takových lidí asi je?