Jak se vypořádat s úmrtím blízkého člověka

26. května 2021

Úmrtí blízkého člověka

V tomto článku se budeme věnovat další z životních krizí, při které se na nás klienti obrací. Jedná se o vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka. Dotkneme se fází truchlení i toho, jak toto náročné, ale k životu patřící, období přečkat. Na konci článku pak naleznete užitečné odkazy, kam se můžete obrátit o pomoc.

 

 

Jak se vypořádat s úmrtím blízkého člověka
26. května 2021 - Jak se vypořádat s úmrtím blízkého člověka

Úmrtí blízkého bývá považování za jednu z největších krizí. Se ztrátou blízkých se vyrovnáváme procesem truchlení. Proces truchlení je přirozenou reakcí organismu a je nutné tento průběh respektovat, nesnažit se ho uspěchat a emoce nepotlačovat. 

Truchlení probíhá u každého jinak a s odlišnou délkou trvání, je třeba mít též na paměti, že jinak bude probíhat u dětí, jinak u dospělých a jiné to bude například u seniorů. Nicméně prvním krokem je přijetí skutečnosti a ztráty. Celý proces byl zmapován a popsán v několika obecných fázích:

 1. šok a popření skutečnosti
 2. zloba, hněv, vzpoura
 3. vyjednávání, smlouvání
 4. smutek, deprese, lítost
 5. přijetí a smíření se se skutečností

Truchlení a smutek spojený se ztrátou je naprosto normální a přirozený. Pozůstalí popisují často pocity bezmoci, osamění, nejistoty, smutku, apatie, projevy truchlení jsou vidět i v chování (uzavření se do sebe, výrazné emoční projevy jako pláč, křik,…) a v tělesné rovině (bolesti hlavy, nespavost, únava, nechutenství,…).

Období smutku (truchlení) může pozůstalého překvapit velmi silnými pocity, které doposud nepoznal. Jsou však zcela normálním důsledkem obrovské bolesti. Smutek po smrti blízké osoby je zcela přirozený a je na místě. Jeho intenzita je individuální, rozdíl je též v tom, zda šlo o očekávanou ztrátu nebo ztrátu náhlou, zda nám zemřelo dítě, partner, rodič nebo jiný blízký.  

Níže přinášíme rady jak pro pozůstalé, tak pro jejich blízké:

Pokud jste pozůstalý:

 • Nepřetěžujte se, berte ohled na své možnosti a aktuální stav.
 • Dostatečně odpočívejte.
 • Nezapomínejte na potřeby svého těla – spánek, pohyb, kvalitní strava.
 • Nepěstujte v sobě pocit viny.
 • Buďte se svými blízkými, mluvte o tom, co cítíte a prožíváte.
 • Nebojte si říct o pomoc.
 • Pocity, které prožíváte, jsou přirozené, mohou být silné, protichůdné, nové pro vás.
 • Uvědomte si, že každý má jiné tempo truchlení, nespěchejte se sebe.
 • Zvažte, zda medikace je nutná – pokud jsou úmrtí náhlá a pozůstalý je v šoku, doporučuje se prožít emoce a zůstat bez medikace, mít u sebe někoho doprovázejícího. Léky emoce odpojí.
 • Promyslete si, jak se chcete rozloučit a jak se chcete zapojit do např. přípravy pohřbu – rituál rozloučení.
 • Rozloučit se dá i netradičně – pokud rituál pohřbu neproběhl je možné i doma udělat nějaký rituál na míru.
 • Nevynechávejte z rozloučení děti.
 • Věřte, že smutek se bude postupně zmenšovat.

Pro blízké osoby pomáhající pozůstalému:

 • Nevyhýbejte se tématu smrti, projevte soucit, nabídněte pomoc, nechte pozůstalého se vypovídat.
 • Nechte pozůstalého sdílet vzpomínky na zemřelého, vzpomínejte na to hezké, co spolu zažili.
 • Podporujte rituály – pohřeb, chození na hřbitov, zapalování svíček, ….
 • Truchlení chce čas.
 • Nabídněte pomoc a podporu: informace, rituály, zkušenosti, smysl, tradice,….
 • Pomozte najít pozůstalému odbornou pomoc, pokud o to požádá, nebo máte pocit, že to sám nezvládne (krizová linka, krizové centrum, svépomocná skupina atp.).

Odborná pomoc:

 • Plzeňská zastávka

Jablonského 92, 326 00 Plzeň – Slovany

Telefon: +420 724 520 398

http://plzenskazastavka.cz/hlavni-stranka/

 • Poradci pro pozůstalé: http://poradci-pro-pozustale.cz/
 • Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA

 

Obrátit se můžete též na Diakonii Západ, a to pro psychickou podporu, vyslechnutí či pro základní orientaci v problematice. Konkrétně je tu pro Vás služba Plus pro lidi v krizové situaci, a to telefonicky (733 414 421), emailem (plus@diakoniezapad.cz) nebo osobně v rámci otvírací doby: (pondělí–pátek 8:30 – 17:00) na adrese Resslova 12, Plzeň.

Pomoc Vám poskytne také Poradna pro občany v nesnázích, pokud potřebujete například řešit problematiku dědictví.