Jak si vyřídit invalidní důchod

8. června 2021

Pokud se dostanete do životní situace, která je následována dlouhodobou změnou Vašeho zdravotního stavu, která například neumožňuje plné pracovní nasazení, budete muset absolvovat proces požádání si o invalidní důchod. Jak takový proces vypadá?

Jak si vyřídit invalidní důchod
8. června 2021 - Jak si vyřídit invalidní důchod

Žádost se podává na okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Musíte si podle bydliště vyhledat na stránkách www.cssz.cz, pod kterou OSSZ spadáte (jiný režim pro Prahu a Brno). V případě, že byste si nebyli jisti, na které zařízení se obrátit, můžete kontaktovat například naši službu Jdeme dál pro osoby s postižením.

Podle zákona je člověk invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost poklesla:

  • o 35 % – 49 % – invalidita 1. stupně
  • o 50 % – 69 % – invalidita 2. stupně
  • o 70 % a víc % – invalidita 3. stupně

Stupeň invalidity posuzuje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) na základě lékařských zpráv, které mu dodáte Vy nebo ošetřující lékař Vašeho syna či dcery s mentálním postižením. Posudkový lékař také Vaši dceru nebo Vašeho syna pozve k osobní návštěvě („komise“). Tento lékař si také vyžádá dokumentaci ošetřujícího lékaře Vašeho syna nebo dcery. Řízení posudkové komise se můžete spolu s člověkem s mentálním postižením, který o invalidní důchod žádá, zúčastnit. Do řízení můžete také dodat další podklady (lékařské zprávy, zprávy sociálního pracovníka, zprávy ze speciálně pedagogického centra). „Posudkář“ pak rozhoduje podle podkladů, které dodáte Vy a ošetřující lékař, a tabulek, ve kterých jsou uvedeny míry poklesu pracovní neschopnosti v procentech.

Za své děti s mentálním a jiným postižením můžete vyřídit veškeré formální náležitosti i zákonní zástupci, popř. jiné pověřené osoby, které poděpíšou speciální plnou moc, která je dostupna přímo na OSSZ.

Další možnost je, že Vám lékař napíše potvrzení, že Váš syn nebo dcera je v takovém zdravotním stavu, který mu neumožňuje žádost o dávku sepsat. Toto potvrzení předložíte na správě sociálního zabezpečení. Žádost pak můžete vyřídit Vy i bez plné moci.

Poté, co jsou na OSSZ podány veškeré potřebné dokumenty, jsou povinni rozhodnout do 90 dnů ode dne zahájení řízení. 

Další podrobnosti o tom, jak má žádost vypadat a co musí obsahovat, se dozvíte zde. Na přiloženém odkazu se také dozvíte více informací o tom, co dělat, když Vám bude žádost zamítnuta.

Celým procesem žádání o invalidní důchod Vás také mohou pomoci provést zaměstnanci služby Diakonie Západ – Jdeme dál pro osoby s postižením, kteří se zaměřují nejen na to, aby byly s lidmi s postižením nacvičeny dovednosti, které jim pomáhají dosáhnout vyšší míry samostatnost, ale také aby si byli vědomi všeho, na co mají ve svém stavu nárok a dokázali o to požádat. 

ZDROJ: Invalidní důchod | (spmpcr.cz)