Jubilata bude poskytovat své služby také na území města Nýřany.

3. prosince 2018

Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči poskytuje v současné době své služby na Dobřansku a Merklínsku, kde se ročně postará zhruba o 170 seniorů, lidí s postižením nebo dlouhodobým onemocněním.
Od 1. ledna 2019 bude Jubilata poskytovat své služby také na území města Nýřany.

Jubilata v Nýřanech
3. prosince 2018 - Jubilata bude poskytovat své služby také na území města Nýřany.

Jubilata je tu pro všechny ty, kteří vzhledem ke svému vysokému věku, zdravotnímu postižení nebo dlouhodobému onemocnění potřebují podporu a péči, a zároveň chtějí žít ve svém domově důstojně a bezpečně. Náš přístup ke každému z klientů je rovnocenný, partnerský a taktní - jde nám o to, aby klienti v průběhu poskytované služby cítili, že jsou vnímáni s respektem a úctou.

Co nabízíme:
• Pomůžeme s osobní hygienou.
• Dovezeme oběd nebo pomůžeme s přípravou jídla.
• Nakoupíme.
• Pomůžeme s úklidem, s praním a žehlením prádla.
• Doprovodíme k lékaři či na úřady.
Nabízíme také doplňkové služby – dohled, podporu při dodržování léčebného režimu, dopravu služebním vozidlem (například k lékaři, na úřad) K dispozici je také bezplatné základní sociální poradenství (informace o Vašich právech a nárocích, pomoc při vyplnění žádostí, kontakty na další místa pomoci)

Kde a kdy budeme službu poskytovat?
• V domácnostech klientů a jejich blízkém okolí.
• Na území města Nýřany (včetně Kamenného Újezdu a Doubravy).
• Ve všedních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.

Jaký je způsob úhrady za služby?
Podle platného ceníku služby – rozpisu úhrad, který je k nahlédnutí u koordinátora služby nebo na stránkách www.diakoniezapad.cz

 

Pokud máte zájem dozvědět se o našich službách více, anebo jste ukončili smlouvu o poskytování pečovatelské služby s CPOS Město Touškov, ozvěte se nám v průběhu měsíců listopad až prosinec na telefonní číslo 730 162 185.

Pokud máte zájem pracovat v pečovatelské službě, kontaktujte vedoucí služby na telefonním čísle 736 527 156.

Bc. Jitka Čechová Jubilata pro osoby potřebující péči
Vedoucí terénních služeb pro seniory Benešova třída 292, 330 23 Nýřany
telefon: 736 527 156

Kontakt na koordinátora: 730 162 185