Když je rodičovská role tvrdý oříšek, využijte novou Rodičovskou poradnu!

26. října 2016

Diakonie Západ v Plzni otevřela Rodičovskou Poradnu, ve které budou rodičům za symbolický poplatek pomáhat s problémy ve výchově zkušené sociální pracovnice, speciální pedagogové i psycholožka, které jinak pracují v její službě Archa pro rodiny s dětmi. Rodiče tak už nemusí čekat týdny až měsíce na kvalitní pomoc a rady odborníků nenabourají jejich rodinný rozpočet!

Když je rodičovská role tvrdý oříšek, můžete využít nově vzniklou Rodičovskou poradnu v Plzni
26. října 2016 - Když je rodičovská role tvrdý oříšek, využijte novou Rodičovskou poradnu!

„V průběhu uplynulých let jsme se setkávali s rodiči, kteří potřebovali řešit některé drobnější i větší problémy s výchovou svých dětí. Naráželi na dlouhé čekací doby nebo vůbec nevěděli, kam se obrátit. Rozhodli jsme se vyjít potřebě po běžném rodičovském poradenství vstříc a s podporou města Plzně otevřeli Rodičovskou poradnu dostupnou pro všechny,“ říká Irena Macháčková, koordinátorka služeb pro rodiny s dětmi v Diakonii Západ. 

Nová Rodičovská poradna je snadno dostupná, nachází se totiž v centru města Plzeň v Prokopově ulici čp. 17 v 1. patře. Poradenství je zde poskytováno i anonymně, pokud rodič nechce uvést své jméno nebo jméno dítěte, nemusí. Na konzultace je nutné se předem objednat. Využít pro to můžete objednávkový formulář na internetových stránkách Diakonie Západ nebo si zavolat na číslo +420 739 587 691, a to od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00. Objednat se lze i pomocí e-mailu archa.zapad@diakonie.cz

A co můžete v Rodičovské poradně řešit? Se specialisty se můžete věnovat podpoře rodičovské role, nechat se provést zvládáním výchovných obtíží dětí či využít poradenství rodičům při řešení výchovných obtíží dětí s ohledem na jednotlivá vývojová specifika. „Témat, která s klienty řešíme, je celá řada. Tak například nastavení hranic ve výchově, výchovné styly v rodině, obtíže v sourozeneckých vztazích, adaptace na příchod nového sourozence, ale také pomáháme s adaptací na MŠ a ZŠ, při poruchách pozornosti a jiných výukových obtížích či zvládání zdravotního postižení v rodině,“ vyjmenovává jen několik vybraných problematik Macháčková. 

Služby Rodičovské poradny Diakonie Západ jsou zpoplatněny částkou 200 Kč/hodina, což je oproti jiným specializovaným službám jako např. psychologické poradny o zhruba 300 Kč/hodina méně. 

Pokud tedy cítíte, že s rodičovskou rolí máte obtíže, vydejte se do Rodičovské poradny Diakonie Západ. 

Realizováno s podporou města Plzně v rámci projektu Učící se rodiče.

Kontakty:

Mgr. Libor Janíček
manažer úseku vnějších vztahů Diakonie Západ
mobil: +420 604 761 460
e-mail: libor.janicek@diakonie.cz