Klub Echo pro děti a mládež se mění a rozšiřuje!

25. srpna 2017

Klub Echo pro děti a mládež, který poskytuje v Dobřanech sociální služby dětem a dospívajícím lidem, nyní částečně mění svoji podobu. Nejen že prochází úpravou vnitřních prostor, ale od září dojde také k úpravě otevírací doby Klubu. Nově bude Klub Echo otevřen tři dny v týdnu, ve dnech pondělí až středa v čase od 12:30 do 17:00 hodin a v těchto hodinách mohou přicházet všechny děti a mladí lidé ve věku 6-20 let, ruší se tak dosavadní oddělení mladších a starších návštěvníků Klubu.

Klub Echo pro děti a mládež se mění a rozšiřuje!
25. srpna 2017 - Klub Echo pro děti a mládež se mění a rozšiřuje!

„Z výše uvedeného je patrné, že v Klubu Echo dojde s novým školním rokem ke snížení provozních hodin v prostorách na náměstí T. G. M. 282, zároveň však dojde k rozšíření terénní formy naší práce a budeme se více pohybovat přímo v ulicích města, na hřištích či v parku“, doplňuje Mgr. Václava Egermaierová, vedoucí služeb pro děti a mládež Diakonie Západ.
Díky zisku finanční podpory od Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations dojde k rozšíření našich služeb také směrem k dalším obcím na území okresu Plzeň-jih. Pracovníci budou od září jezdit do Stodu, Chotěšova a případně další obcí, kde budou nízkoprahovou službu pro děti a mládež poskytovat zatím pouze v terénní podobě.
I zde bude služba určena pro děti a mladé lidi ve věku od 6 do 20 let, kteří se ocitají v každodenních i mimořádných situacích, se kterými si neví rady, potřebují vyslechnout, podpořit či pomoci s jejich zvládnutím. Nejčastěji patří k řešeným tématům široká oblast mezilidských vztahů, rodinná situace, školní povinnosti či uplatnění na trhu práce. Nedílnou součástí nabídky služeb je i podpora aktivního využívání volného času. Terénní forma nízkoprahového klubu bude v těchto lokalitách působit pod názvem Klub Magnet pro děti a mládež a bude zajíždět do Stodu vždy ve středu, čtvrtky jsou určené pro Chotěšov, pro oba dny platí provozní doba od 12:00 do 17:00 hodin.