Křesadlo 2019

3. prosince 2019

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Ing. Josefa Bernarda a starostky Městského obvodu Plzeň 1 paní Ing. Heleny Řežábové se ve čtvrtek 31. října 2019 konal v kreativní zóně DEPO 2015 v Plzni slavnostní večer s názvem Křesadlo 2019 Plzeňského kraje.

Křesadlo 2019
3. prosince 2019 - Křesadlo 2019

Jednalo se již o XIV. ročník oceňování dobrovolníků za jejich nezištnou pomoc druhým.
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která se zabývá náborem, školením a koordinováním dobrovolníků a je organizátorem celé této akce, obdržela v letošním roce 40 nominací. Porota složená ze zástupců Plzeňského krajského úřadu, Odboru sociálních služeb města Plzně, Úřadu městského obvodu Plzeň 1 a pořádající organizace DoRA Plzeň pak udělila tři hlavní ceny Křesadlo, dvě Zvláštní ceny poroty a jedno Zvláštní poděkování za dobrovolnické aktivity. I Diakonie Západ měla mezi oceněnými své zastoupení a to Simonu Kočovou a Zuzanu Folkovou.
 Slečna Simona Kočová patří k druhu vzácných osob, pro které je dobrovolnictví celoživotní výzvou a byla naší dobrovolnicí již při studiu na střední škole. Po roční pauze, věnované přípravě na maturitu a přijímací zkoušky, se jako studenta VOŠ vrátila k dobrovolnictví v naší organizaci. Její pomoci ve Stacionáři Človíček si nesmírně ceníme.
 Slečna Zuzana Folková studuje druhým rokem Vyšší odbornou školu Zdravotnickou v Plzni, obor sociální práce. Je dobrovolnicí hned ve dvou našich službách: ADITE pro náhradní rodiny a Oddělení Public Relations a Fundraisingu. Skvěle tak spojuje pomoc potřebným s vytvářením dobrého image Diakonie Západ.

  1. listopadu 2019

Lucie Smržová
Koordinátorka dobrovolníků