Materiální potíže, ztráta příjmu, bydlení

7. července 2021

V tomto článku se budeme věnovat materiálním potížím, ztrátě příjmu, ale i ztrátě bydlení. Přiblížíme si jednotlivé dávky sociální pomoci a dávky v hmotné nouzi. Dále zde uvedeme různé typy bydlení, pokud přijdete o domov. S těmito problémy Vám pomůže Plus pro lidi v krizové situaci a Poradna pro občany v nesnázích.

Materiální potíže, ztráta příjmu, bydlení
7. července 2021 - Materiální potíže, ztráta příjmu, bydlení

Co jsme schopni zajistit:

 • Pomoc s vypsáním formulářů o dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouzi
 • Pomoc se sepsáním životopisu
 • Informace ohledně Úřadu práce a jeho fungování
 • Zprostředkování kontaktů do azylových domů, nocleháren, krizových bytů, nebo sociálních bytů

Jaké existují dávky státní sociální podpory?

 • Přídavek na dítě
 • Rodičovský příspěvek
 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Pohřebné

Přídavek na dítě – Základní dlouhodobá dávka, která je poskytovaná rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s násobkem 2,7 životního minima.

Rodičovský příspěvek - Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 000 Kč.

Příspěvek na bydlení – Tato dávka slouží rodinám s dětmi, které nestačí příjmy na pokrytí nákladu na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Porodné – Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině. Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.

Pohřebné – Na tuto dávku má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Jaké existují dávky hmotné nouze?

 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení
 • Dávky mimořádné okamžité pomoci

Příspěvek na živobytí – Pobírá ho osoba, která má nedostatečné příjmy na pokrytí základních životních potřeb. Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od výše částek životního a existenčního minima.

Doplatek na bydlení – Je vyplácen člověku, který není schopný vlastními zdroji uhradit náklady spojené s bydlením. Tato dávka je vyplácena tak, aby člověku zbyla ještě částka životního minima. Je vyplácena tomu, kdo je majitelem bytu či domu, nájemník v bytě či domu, nebo v ní má trvalé bydliště.

Mimořádná okamžitá pomoc – Je poskytována osobám, které se ocitnou v situaci, které jsou potřeba bezodkladně řešit. Uplatňuje se např. při živelných pohromách.

Životní minimum – Minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Nezahrnuje ale nezbytné náklady na bydlení (ty má řešit příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení).

Existenční minimum – Minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Pokud přijdete z jakéhokoli důvodu o bydlení, ať už z vypovězení smlouvy o pronájmu či podnájmu, nebo přijdete o práci a z finančních důvodů nemáte na zaplacení bytu, město Plzeň poskytuje Sociální byty a jeden krizový byt. V Plzeňském kraji ale najdete i azylové bydlení či noclehárny.

Azylové domy jsou poskytovány na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylové domy poskytují osobám ubytování a potravinové balíčky. V Plzni: Máta pro rodiny s dětmi, Naděje, Zdislava pro matky s dětmi.

Noclehárny jsou zařízení, která jsou určená jak lidem bez domova, tak pro lidi, kteří chtějí, nebo potřebují někde přenocovat a využít hygienického servisu, případně potravinového servisu za úhradu nebo zdarma. V Plzni: Domov sv. Františka.

Sociální byty města Plzně poskytují sociální bydlení osobám, které se nachází v bytové nouzi a potřebují komplexní podporu sociálního pracovníka. Sociální bydlení je poskytováno zejména osobám opouštějící dětské domovy, domy na půl cesty, osobám s duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi, samoživitelům, atd. U každého žadatele musí být sociálním pracovníkem magistrátu provedeno sociální šetření, se kterým musí žadatel souhlasit.

Krizový byt Plzeň – město Plzeň má v této době 1 krizový byt. Krizové bydlení je určeno pro přechodné ubytování klientů po dobu nezbytně nutnou k nalezení nového bydlení nebo návratu do bývalého. Krizový byt je kompletně zařízen tak, aby ubytovaný nemusel řešit, kde sežene základní vybavení. Ubytování v krizovém bytě je určeno především rodinám s dětmi a jednotlivcům, kteří se nacházejí v ohrožení zdraví či života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit danou situaci vlastními silami. Jde například o domácí násilí, ztrátu bydlení rodičů pečujících o děti, živelnou pohromu či výrazné omezení komfortu bydlení, například když v původním bytě neteče voda, nefunguje topení či elektřina.

Pokud potřebujete pomoci s vypsáním formulářů ohledně dávek, nebo si promluvit o Vaší situaci, neváhejte se na nás obrátit.

Plus pro lidi v krizové situaci je Vám k dispozici telefonicky (733 414 421), emailem (plus@diakoniezapad.cz) nebo osobně v rámci otvírací doby pondělí – pátek 8:30–17:00 na adrese Resslova 12, Plzeň. Pomoc Vám poskytne také Poradna pro občany v nesnázích.