Milostivé léto končí!

28. listopadu 2022

Blíží se konec dalšího Milostivého léta, které probíhalo od 1. 9. do 30. 11. 2022.

Tentokrát naše poradny nenavštívilo příliš lidí s dotazem na Milostivé léto. Proč tomu tak bylo?

Milostivé léto končí!
28. listopadu 2022 - Milostivé léto končí!

Jeden z možných důvodů je, že jistiny dluhů jsou příliš vysoké a lidé nemají na jejich uhrazení. Je velmi těžké našetřit, pokud je člověk v exekuci a mu vzrůstají i mandatorní výdaje (zvyšující se ceny energií, nájmů, paliva apod.). Dalším důvodem může být, že lidem jejich exekuce nespadaly pod subjekty, u kterých se Milostivé léto dalo využít (např. Zdravotní pojišťovna, PMDP, ČEZ atd.).

Také se mohlo stát, že lidé o Milostivém létě nevěděli nebo, že měli exekuce nové a do Milostivého léta mohly vstoupit pouze exekuce, které byly zahájené před 28. říjnem 2021.

I přes to, že Milostivé léto končí, svou dluhovou situaci můžete řešit i nadále, a s tím vám může pomoci naše služba Poradna pro občany v nesnázích, která funguje v Plzni, Rokycanech i Klatovech. Naše zaměstnance můžete zastihnout na emailu _hEkU.56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ys.