Milostivé léto na obzoru!

25. srpna 2022

Další „Milostivé léto“ bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Vztahuje se ale pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021.

Milostivé léto na obzoru!
25. srpna 2022 - Milostivé léto na obzoru!

Exekuce, na které může fyzická osoba uplatnit Milostivé léto jsou např. dluh vůči obci – dluh na nájmu v městském bytě, poplatky za odpady, dále např. poplatky České televize či Českého rozhlasu, dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, ČEZ a dalších společností, které se mohou k Milostivému létu dobrovolně přidat. V minulosti tak učinila např. Air bank, Moneta nebo Home Credit.

A jak našim klientům s „Milostivým létem“ pomáháme my?

Nejdříve s našimi klienty kontaktujeme exekutora, u kterého mají dluh. Požádáme ho o vyčíslení dluhu, zejména potřebujeme vědět výši jistiny. Principem „milostivého léta“  totiž je, že dlužník uhradí výši jistiny a náklady exekutora, které jsou v tomto případě zvýšeny na částku 1.500.- Kč bez DPH. Pokud je tedy exekutor plátcem daně, jedná se o částku 1.815,- Kč. Úroky, smluvní pokuty a penále se ruší.

Následně  exekutorovi sdělujeme, že u konkrétní pohledávky klient využívá „Milostivé léto“ a příslušnou částku dlužník zašle na číslo účtu, které exekutor sdělil. Platbu je nutné odeslat tak, aby byla na účet soudního exekutora připsána nejpozději 30. listopadu 2022.

Pokud dlužník splní podmínky Milostivého léta 2022 a uhradí řádně a včas požadovanou částku, bude vydáno usnesení o osvobození od placení pohledávek a exekuce zastavena. Exekutor má následně povinnost zápis o exekuci z registru odmazat.

Pokud chcete pomoci s Milostivým létem, pomůže Vám naše služba Poradna pro občany v nesnázích, která funguje v Plzni, Rokycanech i Klatovech. Naše zaměstnance můžete zastihnout na emailu poradna@diakoniezapad.cz.