Milostivé léto tentokrát začne opravdu v létě

29. července 2022

Od září 2022 se již podruhé rozběhne akce zvaná Milostivé léto, která dává opět šanci lidem v exekuci zbavit se podstatné části svých dluhů.

Milostivé léto tentokrát začne opravdu v létě
29. července 2022 - Milostivé léto tentokrát začne opravdu v létě

Po zaplacení celé jistiny a paušální částky 1.500,-Kč + DPH (celkem tedy 1.815,-Kč) dojde k odpuštění zbývajícího dluhu, tedy sankcí, úroků z prodlení a dalších nákladů a exekuce je zastavena.

Do milostivého léta spadají dluhy v exekuci, kde je věřitelem tzv. veřejnoprávní subjekt. Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky, ale i dluhy za jízdu načerno, dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. Případně také dluhy věřitelů, kteří se k milostivému létu dobrovolně přidají. Při minulém milostivém létě to byla např. Air Bank nebo Home Credit.

Nelze takto hradit dluhy, které nevymáhá exekutor nebo je věřitelem soukromý subjekt.

Je vhodné oslovit exekutora s dotazem na konkrétní vyčíslení jistiny. To je třeba udělat nejpozději do 15. 11. 2022. Celá akce probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022.

Potřebujete-li pomoc s formulací žádosti exekutorovi nebo máte jiné otázky ohledně milostivého léta, můžete se obrátit na Poradnu pro občany v nesnázích v Rokycanech, Klatovech nebo Plzni.