Mimořádná opatření v souvislosti s šířením viru COVID - 19

15. března 2020

V Diakonii Západ platí zákaz návštěv v pobytových zařízeních a uzavření denních stacionářů.

Upozorňujeme na aktuálně platný zákaz návštěv vyhlášený Ministerstvem zdravotnictví ČR týkající se také pobytových zařízení sociálních služeb. 

Mimořádná opatření  v souvislosti s šíření viru COVID - 19
15. března 2020 - Mimořádná opatření v souvislosti s šířením viru COVID - 19

V Diakonii Západ se toto opatření týká Domova Radost pro osoby s postižením, chráněného bydlení Můj 1+0 pro osoby s postižením a také pečovatelské služby Jubilata.

 

Od 16. 3. platí na základě rozhodnutí Vlády ČR uzavření denních stacionářů.
V Diakonii Západ se toto opatření týká stacionářů v Plzni, v Soběkurech, v Merklíně i v Klatovech.

Je to preventivní opatření vůči možnému šíření koronavirové infekce.

 

Další informace najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Rozhodnutí Správní rady Diakonie Západ ze dne 9.března 2020 s mimořádnými opatřeními a doporučenými postupy uvádíme také níže.

Rozhodnuti SRS_opatreni Covid19-aktualizace k 12.3.2020.pdf

Doporučený postup_COVID-19.pdf

Děkujeme za pochopení.