My a ti druzí – společně k integraci v Plzni

30. srpna 2018

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy a Organizace pro pomoc uprchlíkům pořádají večerní besedy pro veřejnost s názvem „My a ti druzí – společně k integraci v Plzni“. Pozvání na jednotlivé večery přijali zástupci Ministerstva vnitra, neziskových organizací, novinářů, mezinárodních organizací a dobrovolníků.

My a ti druzí – společně k integraci v Plzni
30. srpna 2018 - My a ti druzí – společně k integraci v Plzni

Cílem série podzimních debat je přispět k vyšší a relevantní informovanosti veřejnosti a otevření debaty s odborníky na téma migrace a uprchlictví se zaměřením na lokální situaci v plzeňském regionu. Debaty s odborníky a veřejností proběhnou vždy od 17:00 v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici 19, Plzeň.

Témata večerů:
19.9. Pracovní migrace a její možné regionální dopady

Diskutující: Mgr. Václav Dohnal - (Ministertvo vnitra ČR - Odbor azylové a migrační politiky); mjr. Mgr. Stanislav Mraček (odbor cizinecká policie - PČR); Mgr. Viktor Rumpík (sociální pracovník - Terén pro ohrožené osoby - Diakonie Západ); Masha Volynsky (Konsorcium nevládních neziskových organizací pracujících s cizinci v ČR).

26.9. Uprchlictví, migrace, azyl a Plzeňsko

Mgr. Petr Novák (MVČR OAMP); Mgr. Petr Baroch (právník, Organizace pro pomoc uprchlíkům); Mgr. Kristýna Andrlová (UNHCR), Magda Hajdučková (Amnesty International, dobrovolník).

3.10. Kriminalizace, kriminalita a viktimizace migrace – od negativních projevů k integraci

Mgr. Lubomír Lupták, PhD. (politolog, antropolog ZČU), PhDr., Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (velitel městké policie v Plzni); Mgr. Václav Drozd (A2larm, novinář).

„Chtěli jsme otevřít prostor, kde se veřejnost bude moci seznámit a diskutovat s různými aktéry a přístupy s problematikou a procesy migrace a integrace. Každý sociální jev – tedy i migrace má svá pozitiva i negativa. Společnými silami bychom rádi došli k seznámení se s procesy migrace na lokální úrovni. Problémy se nevyřeší jediným večerem, ale dialog různých, někdy i nesvářených stran může být prvním krokem k řešení dlouhodobých konfliktů i k navržení relevantních postupů,“ říkají o projektu pořadatelé a doplňují: „Všichni, kdo chtějí rozumně a s klidem přispět k diskuzi, jsou srdečně zváni.“ 

Projekt je financován Nadací Open Society Fund Praha.

vecer o migraci