Náhradní výživné

13. července 2021

Náhradní výživné – dlouho diskutované téma, které se do jisté míry vyřešilo schválením zákona č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě. Tento zákon začal platit od 1. 7. 2021.

Náhradní výživné
13. července 2021 - Náhradní výživné

Na naše poradny se obrací poměrně velké množství rodičů (zejména matek) nezaopatřených dětí, kterým není hrazeno výživné, ať již částečně nebo vůbec. Zpravidla s nimi řešíme, zda podat trestní oznámení pro zanedbání výživy, nebo zda se spíše obrátit na exekutora a výživné vymáhat exekučně.

Bohužel není málo těch situací, kdy otec dítěte nepracuje, popřípadě pracuje nelegálně, je hlášen na úřadu práce a pobírá dávky hmotné nouze, které není možné exekučně zabavit. Od takového rodiče nezíská prostředky ani exekutor.

Právě v takových situacích by mělo náhradní výživné pomoci.

Náhradní výživné je sociální dávkou, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát, a to prostřednictvím úřadů práce. Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě, které má bydliště v ČR. Podmínkou pro nárok na náhradní výživné mimo jiné je, že k vymožení pohledávek na výživné probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.

Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl mezi stanoveným výživným a částečným plněním výživného v příslušném měsíci. Nejvýše však může dosahovat částky 3.000 Kč měsíčně.

Teprve praxe ukáže, jak moc budou rodiče tohoto institutu využívat (my v Poradně se domníváme se, že hodně) a jak moc poté stát dokáže od rodičů/neplatičů tyto náklady získat zpět (my v Poradně se domníváme se, že bohužel to bude málo).

V případě, že se na výše uvedených řádcích poznáváte a nacházíte se v situaci, kdy Vám druhý rodič neplatí vyměřené výživné, nebojte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme. Spojit se s námi můžete prostřednictvím tel. čísla 735 795 556 (Poradna Plzeň), 775 720 492 (Poradna Rokycany) nebo 734 393 161 (Poradna Klatovy) nebo emailem _hEkU.56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ysk